Blogikirjoitus

 
 

Sertifioitua energiatehokkuustyötä

16.12.2015 10.00 | Katja Permanto

Auditointi, sertifiointi, katselmus, ETJ+. Nämä termit ja niiden taustalla olevat toimet ovat tulleet tutuiksi tämä vuonna Pohjolan Voiman voimalaitoksissa ja tuotantoyhtiöissä. Nyt on ETJ+-sertifikaatit myönnetty.


Olemme katselmoineet, auditoineet ja sertifioineet energiatehokkuuttamme. Koko vuoden kestänyt urakka on ohi. Energiatehokkuuden parantaminen tietysti jatkuu koko ajan.

Laki sallii vaihtoehtoja

Energiatehokkuuslaki tuli voimaan tämän vuoden alusta. Se edellyttää, että mm. suuryritysten on tehtävä pakollinen energiatehokkuuskatselmus neljän vuoden välein. Velvoite koskee muuten myös suuryritysten omistamia pienempiä yrityksiä, joilla ei ole välttämättä mitään tekemistä varsinaisen liiketoiminnan kanssa.

Laki antaa mahdollisuuden hoitaa energiatehokkuuskatselmuksen muutamalla vaihtoehtoisella tavalla. Katselmusta ei tarvita, jos yrityksellä on joku seuraavista vaihtoehdoista:

  1. sertifioitu ISO 50 001 -energiatehokkuusjärjestelmä  
  2. sertifioitu ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä ja sertifioitu ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmä
  3. energiatehokkuussopimus ja ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmä

Kaikki vaihtoehdot käytössä Pohjolan Voimassa

Useimmilla Pohjolan Voiman voimalaitoksilla oli jo ennestään sertifioidut ympäristöjärjestelmät. Tai jos ei ollut, ne rakennettiin nyt. Niiden yhteyteen rakennettiin ETJ+-järjestelmä. Muutamat ottivat käyttöön 50 001-järjestelmän, muutamalla on energiatehokkuussopimus ja sertifioimaton ETJ+. Yksi on valinnut katselmuksen. Kaikki vaihtoehdot ovat siis meillä käytössä.

Suurin osa tuotantoyhtiöistä valitsi konsernin suositteleman reitin, vaihtoehdon nro 2. Sitä tietä läksimme kulkemaan yhdessä. Sertifiointien piti olla valmiina viimeistään 5.12. Aikataulu oli tiukka.

Yhtenä hankaluutena olivat sertifiointiaikataulut: ETJ+-sertifiointioikeuksia ei ole kaikilla auditoijilla. Onneksi varasimme auditointiaikoja jo keväällä. Tänä syksynä koko joukko yrityksiä heräsi sertifiointitarpeeseen.    

Ensin koulutusta, sitten simulointia

Aloitimme urakan koulutuksella. Voimalaitospäälliköt ja muut asianosaiset istuivat ulkopuolisen energiatehokkuusjärjestelmäammattilaisen koulutettavina. Sitten järjestimme yhdellä voimalaitoksella, Seinäjoella, sisäisen ETJ+-harjoitusauditoinnin. Simuloimme auditointia ja loimme samalla järjestelmää, jolla valmistautua ulkoiseen auditointiin.

Käytimme koko ajan hyväksemme konsernin synergiaa. Samat järjestelmät ja toimintatavat levitettiin eri tuotantoyhtiöihin ja voimalaitoksille. Kenenkään ei tarvinnut keksiä pyörää uudestaan. Yhdessä onnistuttiin.

Yhdessä mentiin myös harhaan. Olimme tulkinneet alkutaipaleella energiatehokkuusjärjestelmän erästä kohtaa hieman puutteellisesti emmekä kiinnittäneet siihen tarpeeksi huomiota. Tämä kertautui lähes kaikille laitoksille: synergia löi korville. No, kömmähdys myös korjattiin synergialla. Teimme ohjeistuksen, joka vietiin kaikille laitoksille. Oppia ikä kaikki.

Teimme ETJ+-koulutusaineistot, joita laitoksilla on käytetty koulutuksissa. Ammattilaisilta alkoikin tulla ideoita siitä, miten energiatehokkuutta voitaisiin parantaa entisestään.

Mitä opimme matkan varrella?

Opimme, että energiatehokkuusasiat on dokumentoitava hieman toisin kuin olemme tottuneet tekemään.

On mietittävä entistä tarkemmin, miten energiansäästökohteita seurataan. Miten saadaan lasketuksi, paljonko säästötoimesta todella tulee säästöä. Pystytäänkö ajateltua kohtaa ylipäätään mittamaan ja miten?

Koko joukko sertifikaatteja

Syksyn 2015 aikana Pohjolan Voiman laitoksista sertifioitiin PVO-Vesivoiman, Laanilan Voiman, Seinäjoen, Vaasan, Tahkoluodon, Kristiinan, Rauman Biovoiman ja Kymin Voiman voimalaitosten ETJ+-järjestelmät. Samalla tehtiin normaali ympäristöjärjestelmän vuosittainen auditointi tai sertifiointiauditointi, jos ympäristöjärjestelmää ei ennestään ollut. 

Hämeenkyrön Voima ja Porin Prosessivoima saivat sertifikaatin ISO 50 001-energiatehokkuusjärjestelmästään.


Ei kommentteja "Sertifioitua energiatehokkuustyötä"

Kommentoi "Sertifioitua energiatehokkuustyötä"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.