Blogikirjoitus

 
 

Yhteistyötä tarvitaan vaelluskalojen palauttamiseksi

10.6.2016 8.50 | Pertti Pietinen

Pohjolan Voima on sitoutunut vaelluskalojen palauttamiseen Iijoella ja Kemijoella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tuemme vahvasti kansallisen kalatiestrategian tavoitteita: vaelluskalojen palauttamista. Siihen tarvitaan monia keinoja, monenlaista osaamista ja monien tahojen yhteistyötä.

Työtä tehdään nyt Iijoen osalta laajassa Iijoen otva -yhteistyöhankkeessa Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla. Mukana ovat myös kunnat, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Luonnonvarakeskus ja Pohjolan Voima.


Olemme mukana myös Kemijoen vastaavassa hankkeessa, jota vetää Lapin liitto.

Aiemmin on jo toteutettu yhteistyössä kalatiet Kemijoen suun Isohaaran voimalaitoksemme yhteyteen sekä Iijoen latvavesillä Koston säännöstelypadon kalatie.

Yhdessä laajempaa osaamista ja sitoutumista

Yhteistyöhankkeita tarvitaan, sillä yhdelläkään toimijalla ei ole yksin osaamista eikä valtaa kaikkiin niihin keinoihin, joita vaelluskalojen onnistunut palauttaminen edellyttää. Voimayhtiöillä  on tärkeä rooli, mutta mukaan tarvitaan lisäksi mm. jokialueen muita toimijoita, kuten kuntia, Metsähallitus, viranomaisia ja kalastuskuntia.

Vaelluskalojen palauttamiseksi tarvitaan myös paljon tutkimustietoa. Tiedon avulla voidaan tehdä järkeviä, toimivia ratkaisuja. Tutkimusta on viime vuosina tehty monissa hankkeissa, joihin olemme osallistuneet ja joita olemme rahoittaneet.

Tiedontaso ylösvaelluksen edellytyksistä alkaa nyt olla hyvä.  Alasvaelluksesta onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan lisää tietoa.  

Tutkimustieto ja kokemukset vievät toimiviin ratkaisuihin

Otvaa edeltävissä yhteistyöhankkeissa, joissa olimme myös mukana, tehtiin suunnitelmat Iijoen alimpien voimalaitosten kalateistä. Osana otvaa on tavoitteena saada rakennettua kalatie ja kiinniottolaite  ensin alimman voimalaitoksen, Raasakan yhteyteen.

Kalatiet ovat erittäin merkittävä asia vaelluskalojen palauttamisen kannalta. Niiden rakentamisessa on hyvä edetä vaiheittain, kerätä käytännön kokemuksia ja hyödyntää niitä. On rakennettava kalateitä, jotka toimivat. Muuten niistä ei ole hyötyä.

Tarvitaan monia keinoja

Yksin kalatiet eivät kuitenkaan ratkaise asiaa. Tarvitaan edelleen myös ylisiirtoja ja tuki-istutuksia. Tarvitaan myös kalastuksen rajoituksia ja taho, joka määrittää esimerkiksi tarvittavat rauhoitusajat ja -alueet.

Iijoella vaelluskalojen palauttamisen onnistumista yhteistyössä edistää se, että alkuperäisten vaelluskalojen geeniperimää on pystytty säilyttämään ja vaelluskalakantoja ylläpitämään velvoiteistutuksilla ja lohien ylisiirroilla.  

Olemme sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen yhteistyössä eikä sitoutumisemme ole sidoksissa Kollaja-hankkeen toteutumiseen. Kalojen kannalta parhaimpiin tuloksiin päästään hyvällä a laajapohjaisella yhteistyöllä. Viranomaisen aikomus avata voimayhtiöiden kala- ja istutusvelvoitteet hidastaa vaelluskalojen palauttamista ja pahimmillaan vaarantaa tuloksekkaan yhteistyön.

Lue lisää Iijoen otvasta Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta: hankkeen yleisesittely

Ei kommentteja "Yhteistyötä tarvitaan vaelluskalojen palauttamiseksi"

Kommentoi "Yhteistyötä tarvitaan vaelluskalojen palauttamiseksi"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.