Blogikirjoitus

 
 

Ympäristöjärjestelmä uuden standardin mukaiseksi – kärkijoukossa

17.10.2016 8.00 | Katja Permanto

Joukko Pohjolan Voiman voimalaitoksia ehti ensimmäisten joukossa sertifioimaan ympäristöjärjestelmänsä uuden standardin mukaiseksi.

Useimmilla Pohjolan Voiman voimalaitoksista on standardin ISO 14001 mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Viime vuonna standardi uudistettiin. Syyskuun lopussa sertifioitiin ensimmäiset Pohjolan Voiman voimalaitosten ympäristöjärjestelmät vastaamaan uutta standardia.

Yrityksillä on kolme vuotta aikaa ottaa huomioon standardin mukaiset muutokset ympäristöjärjestelmissään. Sertifioinnissa olimme ensimmäisten joukossa Suomessa. Se koski viittä voimalaitostamme.


Ensin koulutusta, sitten itse työhön

Aloitimme ympäristöjärjestelmän päivitystyön koulun penkiltä. Ulkopuolinen kouluttaja perehdytti muutoksiin ympäristöjärjestelmistä vastaavia henkilöitä suurimmasta osasta laitoksiamme.

Koulutuksessa pohdimme yhdessä, millaisia muutoksia ja uusia dokumentteja järjestelmään tulisi luoda. Listasimme sidosryhmiä, tarkastelimme ympäristönäkökohtia, pohdimme riskejä ja mahdollisuuksia.

Uuden ympäristöjärjestelmän koulutusta

Suuria muutoksia ei tarvittu

Uudesta standardista tuli uusia vaatimuksia. Ympäristöjärjestelmäämme tarvittavat muutokset eivät loppujen lopuksi olleet isoja. Meillä oli moni asia jo hanskassa. Asiat tuli vain dokumentoida.

Syyskuun lopussa järjestettiin sitten ensimmäiset uuden järjestelmän sertifiointiauditoinnit. Uutta standardia ei ole vielä ehditty ottaa paljonkaan käyttöön muillakaan toimialoilla.

Henkilöstö osaa asiansa

Auditoijat totesivat, että uuden standardin vaatimukset täyttyivät käytännössä jo hyvin laajalti. Tarvittavat tai suositeltavat täydennykset ovat enimmäkseen pientä hienosäätöä.

Positiivista palautetta sai myös henkilöstö. Auditointiraportista löytyy kirjaus, että auditoinnin aikana haastateltu henkilöstö vakuutti osaamisellaan ja asenteellaan sekä ympäristön suojelun tason jatkuvaan parantamiseen että energiatehokkuuden kehittämiseen.

Kyllä lämmitti ympäristöpäällikön mieltä!

Ympäristöjärjestelmän auditointi Seinäjoella

Mikä ISO 14001-standardissa muuttui?

Lyhyesti sanottuna mm. strateginen suunnittelu, johtajuus, ympäristönsuojelu, elinkaariajattelu, ulkoistettujen toimintojen merkittävien ympäristövaikutusten ohjaus. 

Ympäristöasiat on sisällytettävä osaksi organisaation strategista suunnittelua ja sen prosesseja. Uudet vaatimukset koskevat toimintaympäristön analysointia, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten kartoitusta, riskien hallintaa ja mahdollisuuksien tunnistamista.

Johdon vastuita ja sitoutumista korostetaan. Johdon vastuulla ovat mm. ympäristötavoitteet sekä ympäristöjärjestelmän tuloksellisuus.

Ympäristönsuojelussa jatkuvan parantamisen painopiste siirtyy ympäristöjärjestelmän parantamisesta ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Organisaation sitoumuksiin voi sisältyä vaikkapa resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja biodiversiteetin suojelu.

Organisaation on laajennettava näkökulmaansa ympäristönäkökohtien hallinnassa tuotteen tai palvelun elinkaareen. Elinkaariarvioinnin tekoa ei kuitenkaan edellytetä.

Ulkoistettujen toimintojen merkittäviä ympäristönäkökohtia on ohjattava tai niihin on vaikutettava sopivin keinoin.

Organisaation on luotava prosessit sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle. Informaation luotettavuus on varmistettava.

(Lähde: Suomen Standardisointiliitto http://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_14000_ymparistojohtaminen/iso_14001_2015)

Ei kommentteja "Ympäristöjärjestelmä uuden standardin mukaiseksi – kärkijoukossa"

Kommentoi "Ympäristöjärjestelmä uuden standardin mukaiseksi – kärkijoukossa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.