Blogikirjoitus

 
 

Suomella ei ole varaa menettää yhteistuotantoa

15.5.2017 9.47 | Petri Hurri

Suomalaisen energiajärjestelmän peruskivenä toiminut lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) on vakavasti uhattuna. Pelkona on, että energiayhtiöt päätyvät laitoksia uudistaessaan luopumaan yhteistuotantolaitoksista ja investoimaan pelkkiin lämpölaitoksiin - näin on jo tapahtunut.


Käytännössä hiililauhdevoimalla tuotettu erillinen sähköntuotanto on jo poistunut markkinoilta, seuraavaksi vaakalaudalla näyttää olevan CHP. Viimeisten kolmen vuoden aikana markkinoilta on poistunut sähköä tuottavia lauhdelaitoksia jo yli 3 000 megawatin edestä. Lämpöä ja sähköä tuottavista yhteistuotantolaitoksista merkittävä osa, reilu 3 000 megawattia sähköntuotantotehoa tulee puolestaan teknisen käyttöikänsä päähän vuoteen 2030 mennessä.  Päätöksiä laitosten tulevaisuudesta tehdään kuitenkin jo tätä ennen.

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Vuonna 2016 kaukolämpöä tuotettiin yli 36 terawattituntia, josta noin 70 prosenttia tuotettiin yhteistuotantolaitoksissa. Se on siis tällä hetkellä Suomessa tärkein kaukolämmön tuotantomuoto.

Yhteistuotannolla on merkittävä rooli luontaisesti vuodenaikojen ja sähkön kysynnän mukaan joustavana tuotantomuotona. Karkeasti ottaen yhteistuotannolla tuotetaan huippukuormitustilanteessa yhtä paljon sähköä kuin ydinvoimalla ja vesivoimalla yhteensä. Yhteistuotanto vastaa noin kolmannesta Suomen sähköstä huippukulutustilanteessa.

Alhaalla pysyvän sähkön markkinahinnan lisäksi yhteistuotannon tulevaisuuteen vaikuttavat ainakin polttoaineiden, kuten kiinteiden biopolttoaineiden, turpeen ja kierrätyspolttoaineiden saatavuus ja hyväksyttävyys. Jos esimerkiksi bioenergian kestävyyskriteereistä tulee Suomen olosuhteisiin sopimattomat tai jos turpeen käyttöä rajoitetaan, yhteistuotannon tulevaisuus vaikeutuu.

Lähiajan suurena haasteena on pian voimaantulevan suurten polttolaitosten parhaan tekniikan päätelmien kansallinen toimeenpano. Jos uudet päästövaatimukset toimeenpannaan viimeisen päälle tiukasti eikä suhteuteta kustannuksia ja saavutettuja hyötyjä, yhteistuotantolaitosten toimintaedellytykset heikkenevät edelleen.

Yhteisymmärrys yhteistuotannon merkityksestä Suomelle näyttäisi olevan olemassa, ja nyt tarvitaan viisaita päätöksiä, jotta tehokas yhteistuotanto säilyy edelleen energiajärjestelmässämme. Meillä ei ole varaa menettää yhteistuotantoa.

Petri Hurri

Ei kommentteja "Suomella ei ole varaa menettää yhteistuotantoa"

Kommentoi "Suomella ei ole varaa menettää yhteistuotantoa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.