Blogikirjoitus

 
 

Pelkkä peukuttaminen ei riitä

14.2.2018 10.15 | Riitta Larnimaa

Energia-alan vaikuttajat peukuttavat markkinaehtoista energiajärjestelmää, päästökauppaa ohjauskeinona, päällekkäisestä ohjauksesta eroon pääsemistä, kotimaista sähkön tuotantoa ja säätövoimaa, lämmön ja sähkön yhteistuotantoa sekä vesivoimaa. Sen sijaan peukku kääntyy alaspäin kiertäville sähkökatkoille ja energiajärjestelmän ohjaamiselle tuilla ja veroilla. Tämä käy ilmi Aula Researchin Pohjolan Voimalle tekemän energia-alan vaikuttajien ajatuksia selvittäneen kyselyn tuloksista.

 So far so good. Entä miltä näyttää todellisuus?


Tervehtyvätkö markkinat?

Vaikka energia-alan vaikuttajista selvä enemmistö antaa vahvan tukensa markkinaehtoiselle energiajärjestelmälle, tosiasiassa markkinaehtoisuutta on jo vakavasti murennettu. Esimerkiksi sähkön tuotantotukijärjestelmillä on osaltaan heikennetty markkinoiden toimintaa. Ala on jo pitkään ollut tilanteessa, jossa juuri mikään tuotantoinvestointi ei ole ollut kannattavaa ilman tukea. Ainakaan vielä tukijärjestelmille ei näy loppua ja jo tehdyt tukisitoumukset vaikuttavat vielä vuosia eteenpäin.

Vahvistuuko päästökauppa?

Energia-alan vaikuttajat haluavat, että päästökauppa olisi ensisijainen ohjauskeino ja sen kanssa päällekkäisestä ohjauksesta luovuttaisiin. Päästökauppaa ollaankin vahvistamassa merkittävästi. Suunta on siis oikea ja odotukset korkealla. Silti mieleen hiipii huoli: ettei vain kävisi niin, että jälleen tavoiteltu hyöty syödään esimerkiksi uusilla uusiutuvan tavoitteilla, tukijärjestelmillä ja verotuksella.

Riittääkö teho?

Huoli tehon riittävyydestä on yhteinen. Energia-alan vaikuttajat pitävät ensisijaisena vaihtoehtona sähköntehon riittävyyden varmistamisessa Suomessa kotimaisen tuotannon lisäämistä. Siirtoyhteyksien lisäämiseen luottaisi reilu kolmannes. Samaan aikaan Suomessa on markkinoilta poistunut selvästi enemmän tuotantokapasiteettia, kuin mitä Olkiluodon 3 laitosyksikkö tuo sitä. Tilanne ei korjaannu muutoin kuin markkinoiden tervehtymisen kautta. Sitä odotellessa saatamme hyvinkin joutua kierrättämään sähkökatkoja, vaikka niiden varaan jääminen saakin tyrmäyksen vaikuttajilta.  

Säätövoimaa - sekä että

Kun energia-alan vaikuttajilta kysytään heidän suosikkitapaansa sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisessa, suosituimmaksi keinoksi nousee kotimainen säätövoiman tuotanto. Sen tueksi halutaan kulutuksen joustamista, sähkön varastointia ja tuontia. Selvityksen vastaajat näyttävät ymmärtävän sen, että kaikkia keinoja tarvitaan järjestelmän tasapainon varmistamisessa eikä joustavan tuotannon merkitys suinkaan vähene. Kotimainen säätövoima tarkoittaa pitkälti vesivoimaa tilanteessa, jossa lauhdelaitosten elinkaari on lopuillaan.

Yhteistuotanto ahdingossa

Yhteistuotannon ahdingon helpottamiseksi energia-alan vaikuttajat eivät näe minkään yksittäisen keinon nousevat selvästi toistaan paremmaksi. Tukea saa niin markkinaehtoisuuden vahvistaminen ja polttoaineiden kilpailukyvyn varmistaminen kuin luvituksen sujuvoittaminenkin. Näinhän se on. Markkinaehtoisuuden vahvistaminen on tässäkin tärkeää. Voimalaitoksia luvitetaan parhaillaan vastaamaan tuoreita parhaan tekniikan vaatimuksia. Juuri  nyt sujuva luvitus, jossa kustannustehokkuus on vahvana ohjenuorana, on ajankohtainen asia.

Vesivoima saa ison peukun

Energia-alan vaikuttajat pitävät vesivoiman roolia tulevaisuuden energiajärjestelmässä erittäin tärkeänä tai vähintäänkin jokseenkin tärkeänä ja sen toimintaedellytyksiä halutaan parantaa. Tulos on erityisen ilahduttava, kun julkisesta keskustelusta voi saada tästä täysin poikkeavan kuvan. Toki meillä vesivoimatoimijoilla on vielä paljon tehtävää. Erityisen tärkeänä pidän avoimen vuoropuhelun vahvistamista ja yhdessä tekemistä sidosryhmiemme kanssa muun muassa kala- ja ympäristöasioissa.

Kevään 2019 eduskuntavaalit ovat reilun vuoden päässä ja puolueet valmistautuvat jo. Energiapolitiikan osalta toivoisin puolueiden peukuttavat samoja asioita, joita energia-alan vaikuttajatkin peukuttavat Aula Researchin meille tekemässä selvityksessä. Pelkkä peukuttaminen ei riitä. Tarvitaan myös toimenpiteitä, joilla peukut muuttuvat markkinoiden toimintaa ja energiajärjestelmää vahvistaviksi päätöksiksi ja arjen tekemiseksi.

Ei kommentteja "Pelkkä peukuttaminen ei riitä"

Kommentoi "Pelkkä peukuttaminen ei riitä"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.