Digitalisaatio tehostaa ydinvoima-alan viranomaisyhteistyötä

Ydinvoima-ala digitalisoituu vauhdilla, ja käyttöön on otettu uusia, työskentelyä sujuvoittavia järjestelmiä. Teollisuuden Voimassa koko konsernin kattavat digitaaliset ratkaisut edistävät muun muassa dokumentaatiohallintaa ja viranomaisyhteistyötä.

 – Olkiluoto 3 -projekti on toiminut hyvänä pohjana koko konsernin digitalisaation kehittämiselle. Nyt pyrimme tuomaan hyväksi havaitut periaatteet ja sähköiset menettelytavat myös muiden laitosyksiköiden ja koko konsernin käyttöön, kertoo dokumentaatiohallinnan päällikkö Nana Jouhilampi.

15 vuotta Teollisuuden Voimalla työskennellyt Jouhilampi on toiminut pitkään OL3-projektin parissa. Liittyminen uuteen, koko konsernin kattavaan dokumentaatiohallinnan tiimiin on laajentanut hänen tehtävänkuvaansa.

TVO:n dokumentaatiohallinta käsittelee muun muassa konsernin teknistä aineistoa ja vastaa viranomais- ja laitostoimittajakirjeenvaihdosta. Tiimin 36 työntekijästä suurin osa työskentelee tällä hetkellä OL3-projektin parissa.

– Uuden laitosyksikön dokumentaatiomäärä on mittava, ja tätä varten on kehitetty turvalliset ja tehokkaat menetelmät ja prosessit, joista toivottavasti saamme jalostettua parhaat ratkaisut koko konsernin käyttöön.

Digitaalisuus sujuvoittaa yhteistyötä

Tiedon parempi hallinta edesauttaa myös viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Päätöksentekoon vaadittavia tietoja ja raportteja toimitetaan STUKille viranomaiskirjeillä. Kirjeiden sähköinen käsittely ja asiointipalvelu otettiin käyttöön OL3-projektissa, josta se on laajentunut koko konsernin kattavaksi. Myös Posiva on siirtynyt samaan menettelytapaan.

– Sähköisessä ympäristössä toimiessamme tiedostot saadaan nopeasti siirrettyä viranomaisen järjestelmään ja päätöksenteko on sujuvampaa.

Viranomaiskirjeenvaihdon lisäksi muun muassa tehtävienhallintaa hoidetaan sähköisesti. Yksi merkittävä meneillään oleva kehitysprojekti koskee muutostöiden sähköistä käsittelyä. Tässä edetään OL3 edellä.

Jouhilammen mukaan digitaalisten ratkaisujen myötä aineistojen saatavuus ja löydettävyys on huomattavasti helpompaa, mikä sujuvoittaa työskentelyä.

– Digitalisaatio mahdollistaa myös sen, että kaikilla on aina käytössään ajantasainen aineisto ja käsittelyaikoja pystytään seuraamaan ja raportoimaan. Viranomaiskirjeenvaihdossa käytettävät aineistot pystytään kuittaamaan ja toimittamaan eteenpäin aiempaa nopeammin, esittelee Jouhilampi.

– TVO-konsernissa on otettu digiloikka, kun perinteisesti fyysisten papereiden avulla käyty viranomaiskirjeenvaihto on siirtynyt sähköisiin järjestelmiin. Kehitystyö jatkuu edelleen, Jouhilampi toteaa.

Lue lisää:

OL3:n digitaalisuus on globaalistikin edistyksellinen