Moderni tekniikka vaatii modernit työtavat

Janne Mäkelä tuli prosessinhoitajaksi Laanilan Voiman biovoimalaitokselle vuonna 2006. Sen jälkeen laitosta on modernisoitu monin tavoin, mikä on lisännyt käyttövarmuutta, energiatehokkuutta ja ympäristöhyötyjä. Kysyimme Mäkelältä, miten nopea laitostekniikan kehitys on muuttanut hänen työtään.

Pohjolan Voiman tytäryhtiön, Laanilan Voima Oy:n biovoimalaitos sijaitsee Laanilan tehdasalueella Oulussa. Se tuottaa lämpöä ja sähköä Oulussa Laanilan teollisuusalueen yrityksille sekä Oulun Energialle. Voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat turve ja puu.

Janne Mäkelä, prosessinhoitaja, Laanilan Voima Oy

Prosessinhoitaja Janne Mäkelä tekee töitä voimalaitoksen ohjaamossa. Ohjaamo on kaiken tietoliikenteen keskus, josta tuotantoa hallitaan. Voimalaitokselle tehtävät modernisoinnit heijastuvat aina myös työskentelyyn ohjaamossa.

– Suurin muutos on mielestäni parantunut hallittavuus. Ennen laitoksen osia hallittiin erikseen, tietoa haettiin mekaanisesti ja automaatio oli vähäistä. Nykyään koko prosessi on selkeästi yhdessä järjestelmässä ja ohjaamossa seurataan automaatiota ja ennakoidaan muutostarpeisiin.

Prosessinhoitaja tekee 12-tuntisia vuoroja nelihenkisessä tiimissä. Ykköstehtävänä on pitää laitoksen tuotanto tasaisena, jotta teollisuusalueen yritykset ja Oulun Energia saavat tarvitsemansa lämmön ja sähkön.

– Hyvä työpäivä on oikeastaan sellainen, että prosessi on hallinnassa ja pystytään ennakoidusti välttämään hankalia tilanteita. Seuraamme eri laitososista tulevaa dataa ja teemme prosessiin tarvittaessa hienosäätöä.

Laanilan Voiman valvomo

Modernisointi näkyy käytössä ja päästöissä

Biovoimalaitokseen on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittäviä uudistuksia ja valmistauduttu EU:n asettamiin tiukkeneviin päästövaatimuksiin. Laitoksella on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

– Puhdistustekniikkaan on panostettu paljon, ja päästöt ovat vähentyneet merkittävästi Laanila-urani alkuvaiheesta. Käyttövarmuus ja energiatehokkuus ovat myös nousseet monella mittarilla uudelle tasolle.

Mäkelä uskoo, että seuraava uudistus hänen työssään on digitaalisen järjestelmän muuttuminen nykyistä älykkäämmäksi. Laitos oppii analysoimaan omaa tilaansa, varoittaa muutostarpeista entistä aiemmin ja ehdottaa optimaalisia ratkaisuja.

– Toistaiseksi kone ei voita ihmissilmää ja -korvaa. Jokaisen vuoron aikana käydään laitoksella ja polttoainesyötössä analysoimassa prosessia. Tulevaisuudessa datan käsittely kehittyy ja tutkimme yhä enemmän koneen koostamia tilanneanalyyseja isosta datamassasta.