Pörssitiedote

 
 

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: OL3 EPR -laitosyksikön aikataulutyö jatkuu edelleen

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.7.2020

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: OL3 EPR -laitosyksikön aikataulutyö jatkuu edelleen

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta väliaikatietoa OL3 EPR -laitosyksikön aikataulun päivitystyöstä. Aikataulutyön arvioidaan valmistuvan elokuussa 2020.

Laitostoimittajaosapuoli Arevan uusi johto valmistelee taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi päivitettävän aikataulun mukaisesti. Myös TVO käy laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion kanssa neuvotteluita projektin loppuunsaattamisen ehdoista. Laitostoimittaja Areva–Siemens -konsortion aikataulutyö on vielä kesken ja sitä viedään eteenpäin aktiivisesti. 

Arevan uusi johto jatkaa aktiivisesti toimenpiteiden kartoittamista yhdessä muiden osapuolten kanssa OL3-projektin rahoituksen turvaamiseksi. TVO on osallistunut keskusteluun konsortion toimenpiteistä ja suhtautuu niiden etenemiseen positiivisesti.

TVO on Pohjolan Voiman 57-prosenttisesti omistama yhteisyritys, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä (OL1 ja OL2).

OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. Vuoden 2018 sovintosopimuksen yhteydessä OL3-laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuivat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseksi tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki takuukaudet. Tätä varten perustettiin Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi kattamaan kaikki OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta aiheutuvat kustannukset.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
www.pohjolanvoima.fi

Viestintäjohtaja Riitta Larnimaa, 050 438 2466, riitta.larnimaa@pvo.fi

Linkki tiedotteeseenTilaa pörssitiedotteet