Uutinen

 
 

Kymin Voiman uusi kaukolämmönvaihdin tuo lisää biokaukolämpöä Kouvolaan

Pohjolan Voiman tytäryhtiö Kymin Voima Oy on ottanut käyttöön uuden kaukolämmönvaihtimen, joka lisää mahdollisuutta tuottaa biovoimalaitoksella kaukolämpöä Kouvolan keskustan ja Kuusankosken kiinteistöille ja asukkaille.  Samalla päästöt vähenevät ja toimitusvarmuus paranee.

Kymin Voima biovoimalaitoksen uusi höyrykaukolämmönvaihdin otettiin koekäyttöön vuoden 2015 lopussa ja on toiminut luotettavasti vuoden 2016 alusta asti. UPM Kymin tehdasalueella sijaitseva voimalaitos voi investoinnin avulla tuottaa talvella entistä enemmän kaukolämpöä KSS Energialle Kouvolan keskustan ja Kuusankosken kaukolämpöverkkoihin. Myös kaukolämmön toimitusvarmuus paranee. 

-       Kaukolämmönvaihdin antaa mahdollisuuden joustavaan ja kustannustehokkaaseen lämmön tuotantoon. Uusi kaukolämmönvaihdin mahdollistaa myös kaukolämmön tuottamisen erillään turbiinin toiminnasta, joten kaukolämpöä voidaan tuottaa myös esimerkiksi turbiinin ollessa huollettavana, kertoo Kymin Voima Oy:n toimitusjohtaja Antti Rainio.

Alueen kaukolämmöntuotannon päästöt vähenevät

Kymin Voiman lisääntynyt kaukolämmöntuotanto korvaa alueellisesti fossiilista maakaasun käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Kymin Voiman biovoimalaitoksen polttoaineita ovat alueelliset puuperäiset polttoaineet ja turve. Lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos tuottaa lämpöä kustannustehokkaasti ja hyvällä hyötysuhteella.

-       Tavoitteenamme on tuottaa energiaa ympäristöystävällisesti, energiatehokkaasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti asiakkaidemme käyttöön. Uuden kaukolämmönvaihtimen käyttöönotto tukee näitä päämääriämme erinomaisesti, toteaa KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen

-       Investointi on erinomainen esimerkki Kymin tehdasintegraatin kehittämisestä ja sen seurauksena saatavasta hyödystä Kouvolan alueelle, toteaa UPM Kymin paperitehtaan johtaja Matti Laaksonen.
-      Bioenergian käyttö ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä arvoja UPM:lle ja Kymin tehtaalle. Kymin Voima toimittaa merkittävän osan paperitehtaan tarvitsemasta energiasta. 

Höyrykaukolämmönvaihtimen teho on 75 megawattia. Kaukolämmönvaihdin asennettiin kesällä 2015 ja laitteisto testattiin ja koekäytettiin syksyllä 2015. Uusi kaukolämmönvaihdin valmistui ja otettiin kaupalliseen käyttöön vuoden 2015 lopussa. Investoinnin arvo on noin miljoona euroa.

Lisätietoja:

Antti Rainio, toimitusjohtaja, Kymin Voima Oy, puh, 040 703 3815
Kyösti Jääskeläinen, toimitusjohtaja, KSS Energia Oy, puh 050 5915 200
UPM Kymin paperitehtaan johtaja Matti Laaksonen, puh. 020 415 121

Pohjolan Voima -konserniin kuuluva Kymin Voima Oy omistaa biovoimalaitoksen Kouvolan Kuusankoskella. Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kymin tehtaalle ja kaukolämpöä KSS Energialle sekä sähköä. 

KSS Energia on energia-alan konserni, joka tuottaa ja kehittää palveluja energiaverkkojensa asiakkaille sekä myy sähköä ja energiaosaamista myös Kouvolan seudun ulkopuolelle.  Sähkön tuotannostamme 95 prosenttia ja lämmön tuotannostamme yli 70 prosenttia perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Liikevaihtomme on 112 miljoonaa euroa ja palveluksessamme on 122 energia-alan ammattilaista. www.kssenergia.fi