Uutinen

 
 

Vesivoiman merkitys kasvaa − hyvä yhteistyö ja keskusteluyhteys välttämätöntä

Kotimaisen, uusiutuvan vesivoiman merkitys sähköntuotannossa on jatkossa vielä nykyistäkin merkittävämpi. Tuuli- ja aurinkosähkön määrän kasvaessa tarvitaan enemmän myös sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa tuotantoa. Vaikka älyverkot ja sähkön varastoinnin kehittyminen tuovat tähän tulevaisuudessa uusia keinoja, myös vesivoiman merkitys kasvaa.

-  Peruskunnostetut voimalaitokset ovat nykyaikaisia ja tehokkaita laitoksia. Kattavalla yhteistyöllä kala-asioissa sekä hyvällä keskusteluyhteydellä niin voimalaitosten vaikutusalueella olevien ihmisten kuin valtakunnan päättäjienkin kanssa uskon vesivoiman hyväksyttävyyden säilyvän jatkossakin hyvällä tasolla, totesi PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietinen tänään Pohjolan Voiman Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitoksen avointen ovien päivässä. Samalla Pohjolan Voima käynnisti juhlavuotensa, sillä yhtiö täyttää 75 vuotta kesällä 2018.

Vesivoimalla on Suomen ja koko Pohjoismaiden sähköjärjestelmässä erittäin merkittävä rooli. Suomessa vesivoimalla tuotetaan noin 20 prosenttia vuosittain tuotetusta sähköstä. Vesivoima on kotimaista, uusiutuvaa ja hajautettua sähköntuotantoa. Erityisaseman sähköjärjestelmässä vesivoimalle tuovat sen säätöominaisuudet: vesivoimalaitoksia voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää muita voimalaitoksia nopeammin.

-   Vesivoiman merkitys ei ole vähenemässä, päinvastoin. Mitä enemmän meillä on sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa, sitä enemmän tarvitsemme sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamista. Siinä on vesivoiman vahvuus, Pietinen kuvaa.

Sähköä pitää tuottaa joka heti sen kulutusta vastaava määrä. Tulevaisuudessa älyjärjestelmät ja varastointi tuovat sähkön käyttäjille entistä paremmat mahdollisuudet omalla toiminnallaan vaikuttaa sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainoon.

-  Olen vakuuttunut siitä, että kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisessa tarvitaan sekä-että-ajattelua, siis myös vesivoimaa, Pietinen jatkaa.  

Kun vesivoimalaitoksesta pitää hyvä huolta, se on hyvin pitkäikäinen. Peruskunnostetut vesivoimalaitokset ovat nykyaikaisia ja tehokkaita. Peruskunnostus tehdään 15−20 vuoden välein, esimerkiksi uusimalla automaatiotekniikkaa. Mittavampi uudistaminen eli modernisointi tehdään noin 40−50 vuoden välein. Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksista suuri osa on peruskunnostettu viime vuosina. 

Hyvä yhteistyö ja keskusteluyhteys välttämätöntä

Valtaosa suomalaisista tukee vesivoimaa. Vuosittain tehtävän suomalaisten energia-asennetutkimuksen mukaan vuonna 2016 peräti 56 % suomalaisista haluaisi vesivoimaa lisättävän, 34 % pitää nykyistä määrää sopivana ja vain 5 % haluaisi vesivoimaa vähennettävän.

-  Hyvät tulokset eivät ole itsestään selvyys vaan niiden säilyttäminen edellyttää meiltä yhtiöiltä vastuullista asioidemme hoitoa sekä hyvää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa, Pietinen toteaa.

Jumiskon voimalaitosten avointen ovien päivä käynnisti Pohjolan Voiman 75-vuotisjuhlavuoden. Yhtiö perustettiin heinäkuussa 1943. Tänä päivänä Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä omistajilleen vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla.

Lisätietoja:
Pertti Pietinen, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy
Riitta Larnimaa, viestintäjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466 (myös toimitusjohtaja Pietisen haastattelupyynnöt)