Uutinen

 
 

Hallitus vaarantaa veroratkaisuillaan suomalaisen sähköntuotannon kilpailukyvyn

Hallituksen kaavailemat korotukset voimalaitosten kiinteistöveroon lyövät pahasti korvalle energia- ja ilmastotavoitteita sekä heikentävät suomalaisen ydin- ja vesivoiman kilpailukykyä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Pohjolan Voima pitää esitettyjä veronkorotuksia kohtuuttomina.

"Koko sähköjärjestelmämme on suuressa murroksessa. Markkinaehtoisia investointeja ei tehdä ja käytössä olevia voimalaitoksia poistetaan kannattamattomina markkinoilta. Veronkorotuksilla päättäjät pahentavat tilannetta entisestään. Vesi- ja ydinvoima ovat sähköjärjestelmämme toiminnan kulmakiviä ja niiden rankaiseminen lisäveroilla on täysin kestämätöntä", toteaa Pohjolan Voima Oyj:n toimitusjohtaja Lauri Virkkunen.

Pääministeri Sipilän hallituksen suunnittelemat merkittävät korotukset voimalaitosten kiinteistöveroon ovat vastoin energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita. Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjään ja lisäämään kotimaisen ja uusiutuvan energian tuotantoa. Veroilla heikennetään etenkin kotimaisen uusiutuvan ja hiilidioksidineutraalin vesivoiman ja ydinvoiman kannattavuutta. Samaan aikaan hallitus tukee muuta uusiutuvaa energiaa sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain.

Naapurimaa Ruotsi on valinnut päinvastaisen tien

Suomen kiristäessä vesi- ja ydinvoiman kiinteistöveroa, samalla pohjoismaisella sähkömarkkinalla toimiva Ruotsi on valinnut täysin päinvastaisen tien. Ruotsi on poistanut ydinvoimalta sen aiemmin maksaman tehoveron ja päättänyt laskea vesivoiman kiinteistöveron asteittain samalle tasolle muun kiinteistöverotuksen kanssa.                                            

"Verojen korottaminen heikentää suomalaisen sähköntuotannon hintakilpailukykyä pohjoismaisilla markkinoilla. Kun oman tuotannon kannattavuus heikkenee, olemme entistäkin riippuvaisempia tuontisähköstä, jonka osuus jo nyt on lähes neljännes", Virkkunen jatkaa.

Vesivoiman ahdinko kasvaa 

Vesivoima maksaa kaikista tuotantomuodoista suhteellisesti kaikkein eniten kiinteistöveroa. "Logiikka, jossa kotimaisen, uusiutuvan ja hiilidioksidivapaan vesivoiman kustannuksia lisätään jatkuvasti uusilla veroilla, on vaikea ymmärtää. Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian muotomme ja sen erinomainen säätökyky mahdollistaa sään mukaan vaihtelevan tuotannon kasvun. Toivottavasti päättäjät eivät ole tietoisesti ajamassa vesivoimaa ahdinkoon, sillä sähköjärjestelmämme ei tulisi toimeen ilman vesivoimaa", sanoo Virkkunen.

Pohjolan Voima on investoinut 2000-luvulla reilun 4 miljardia euroa vähäpäästöiseen vesi-, bio- ja ydinenergiantuotantoon. Vaikeassa toimintaympäristössä uusia investointeja ei nyt juurikaan tehdä.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esityksestä, jossa se esittää voimalaitosten kiinteistöveron korottamista nykyisestä 3,1 %:sta 3,5 %:iin vuodesta 2019 alkaen. Edellisen kerran pääministeri Sipilän hallitus nosti voimalaitosten kiinteistöveroa vuonna 2016. Tuolloin vero nousi 2,85 %:sta nykyiseen 3,1 %:iin. Voimalaitoksen kiinteistöverosta valtaosa kohdistuu vesi- ja ydinvoimaan.

Lisätietoja:
Lauri Virkkunen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, haastattelupyynnöt Sanna Ojanen, puh. 040 756 3687
Riitta Larnimaa, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466