Uutinen

 
 

Älykalatiesuunnittelu valmis Raasakassa

Älykalatiesuunnittelu Iijoen Raasakkaan rakennettavaan kalatiehen on valmistunut. Älykalatiesuunnittelulla tarkoitetaan kalatien seuranta- ja automaatioratkaisuja.  

”Kantava ajatus on, että lohet pyritään ohjaamaan mahdollisimman nopeasti kalatiehen niiden saavuttua Raasakan voimalaitospadolle”, kertoo tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro Luonnonvarakeskuksesta.

Kalatien seurantaa ja automatisointia kehitetään kalatien käytön myötä saatujen kokemusten perusteella. Kalatien toimivuuteen vaikuttavat useat tekijät kuten joen virtaama, käytettävät turbiinit, kalatiestä tuleva houkutusvirtaama, vuodenaika, kellonaika ja kalojen nousuvaelluksen ajoittuminen.

”Kalatien toimivuuden ja kalojen seuranta tulee olemaan poikkeuksellisen tarkkaa. Seurannassa hyödynnetään optisia kameroita ja ultraäänikameroita. Voimalaitoksen turbiinien ja kalatien houkutusvirtaaman käyttö pyritään optimoimaan siten, että kalatie on mahdollisimman tehokas”, täsmentää myyntijohtaja Pertti Paakkolanvaara Simsonar Oy:stä.

Älykalatiesuunnittelusta on vastannut Iijoen otva -hankkeen innovaatioryhmä, jossa ovat olleet edustettuna Pohjois-Pohjanmaan liitto, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PVO-Vesivoima Oy, Maveplan Oy ja Simsonar Oy.

Älykalatiesuunnittelu on osa kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle ja vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus.

 Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:

 Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

 Lisätietoja kalatiehen suunnitelluista seuranta- ja automaatioratkaisuista:

 Hannu Alatalo, Maveplan Oy, puh. 040 516 1504, hannu.alatalo@maveplan.fi

 Pertti Paakkolanvaara, Simsonar Oy, puh. 050 559 9717, pertti.paakkolanvaara@simsonar.com

 Tommi Hansen-Haug, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 303 8629, tommi.hansen-haug@pvo.fi