Uutinen

 
 

Tiivis vuoropuhelu on edellytys hallitulle energiamurrokselle

Energia-alan sidosryhmien välinen vuoropuhelu on välttämätöntä, jotta hiilineutraali energiatulevaisuus toteutuu hallitusti. Muuten voi lopputuloksena olla energia-alan luovan tuhon sijaan pelkkä tuho. Energia-alan tehtävänä on huolehtia siitä, että vuoropuhelua käydään ja energiamurros toteutuu vastuullisesti, totesi Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen avatessaan tänään WEC Finlandin järjestämän Nordic Energy Forumin.

Energiajärjestelmämme on suuressa murroksessa. Nykyisestä järjestelmästä ei voida vain hypätä uuteen, vaan sinne on kuljettava.

-       Vierastan ajattelua, jonka mukaan kaikki nykyinen tulisi tietoisesti ja ennenaikaisesti romuttaa ja korvata uudella. Näin toteutetun energiamurroksen kustannukset olisivat energian käyttäjille ja yhteiskunnalle merkittävästi suuremmat kuin hallitun ja markkinaehtoisen murroksen, Lauri Virkkunen toteaa.

Energiamurroksen ratkaisuksi esitetään usein kulutuksen ja tuotannon jouston lisäämistä, energiavarastoja ja älyverkkoja sekä kuluttajan roolin vahvistamista.

-       Pitkällä aikavälillä uusi teknologia on hiilineutraalin energiatulevaisuuden mahdollistaja. Pääomavaltaisella toimialalla mittakaavaltaan valtavan energiamurroksen toteuttaminen vie odotettua enemmän aikaa kuin tällä hetkellä arvioimme. Peräänkuulutan kattavaa vuoropuhelua sidosryhmien kesken, jotta onnistumme rakentamaan energiatulevaisuuden kustannustehokkaasti ja hallitusti, Virkkunen jatkaa.

Energiajärjestelmän nykytila kuvaa hyvin haasteen suuruutta. Suomessa sähkötehoa poistuu markkinoilta enemmän kuin uutta rakennetaan, jolloin tehon riittävyys nousee vielä nykyistäkin suuremmaksi kysymykseksi. Euroopan kantaverkkoyhtiöiden organisaatio ENTSO-E arvioi tehopulan oletusarvon olevan vuonna 2020 noin 24 tuntia vuodessa, mikä on merkittävästi enemmän kuin tavoitteena pidetty alle kymmenen tuntia.

Lisätietoja:

Lauri Virkkunen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj

(haastattelupyynnöt Sanna Ojanen, puh. 010 478 6501)

Riitta Larnimaa, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466