Uutinen

 
 

Kirjelmä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

PVO-Vesivoima Oy on 10.1.2018 lähettänyt Pohjois-Suomen aluehallinto-virastolle kirjelmän, jossa yhtiö kiinnittää huomiota ELY-keskuksen kalatalousvelvoitteiden muuttamista koskevassa hakemuksessa oleviin puutteisiin. Lapin ELY-keskus jätti lokakuussa 2017 Pohjois-Suomen aluehallinto-virastolle hakemuksen Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi.

Kirjelmällä ei ole vaikutusta meneillään oleviin vaelluskalojen palauttamista edistäviin vapaaehtoisiin yhteishankkeisiin. Iijoella yhteistyö eri osapuolien kanssa on edennyt hyvin. Meneillään on useita tutkimuksiin pohjautuvia konkreettisia toimenpiteitä vaelluskalojen palauttamiseksi. Osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta PVO-Vesivoima ja Metsähallitus jättivät maaliskuussa 2017 vesitalouslupahakemuksen Iijoen Raasakan kalatien rakentamiseksi. Myös Raasakan vanhaa uomaa kehitetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Iijoen yläjuoksulla on kunnostettu kutualueita ja toteutettu ympäristövirtaama osana Irninjoen kehittämisen yhteistyösopimusta.

Lisätietoja:  Pertti Pietinen, toimitusjohtaja PVO-Vesivoima Oy, puh. 040 581 4726