Uutinen

 
 

PVO-Vesivoiman voimalaitosten käytönvalvonta siirtyy UPM Energyn valvomoon Tampereelle

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoima Oy:n voimalaitosten ja vesistöjen käyttö sekä tuotannon ohjaus siirtyy vaiheittain UPM Energyn valvomoon Tampereelle. Muutoksella ei ole vaikutusta vesistöjen säännöstelyyn tai voimalaitosten omistukseen.

PVO-Vesivoima ja UPM Energy ovat solmineet palvelusopimuksen PVO-Vesivoiman energianhallintapalveluiden tuottamisesta. PVO-Vesivoiman voimalaitosten käytönvalvonta siirtyy vaiheittain vuoden 2018 aikana UPM Energyn Tampereen valvomon hoidettavaksi.

UPM Energy hoitaa palveluna Iijoen vesivoimalaitosten ja vesistöjen käytön sekä tuotannon ohjauksen 9.5.2018 alkaen. Myös Kemi- ja Kokemäenjoen vesivoimalaitosten käytönvalvonta siirtyy vuoden 2018 loppuun mennessä Tampereelle.

-       Vesivoimalaitostemme ohjaus ja siihen liittyvät palvelut siirtyvät palvelusopimuksen myötä Harjavallasta Tampereelle vaiheittain tämän vuoden aikana. Tampereelle muodostuu muutoksen seurauksena vahva osaamiskeskittymä, jossa suunnitellaan ja ohjataan useiden eri omistajatahojen voimalaitoksia, mikä tuo synergiaetuja, sanoo Teuvo Jouhten, PVO-Vesivoiman käyttöpäällikkö.

-       Vesivoimalaitosten ohjaaminen laajempana kokonaisuutena yhdestä paikasta tehostaa toimintaa merkittävästi. Olemme kehittäneet systemaattisesti osaamistamme vesivoiman suunnittelussa ja operoinnissa ja pystymme nyt tarjoamaan tämän osaamisen myös PVO-Vesivoiman käyttöön, kertoo Pekka Tynkkynen, UPM Energyn sähkökaupasta vastaava johtaja.

Muutoksen yhteydessä PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten käytönvalvonnan yhteystiedot muuttuvat. Käytönvalvonnan uusi puhelinnumero Iijoella 9.5.2018 alkaen on
040 090 9452 (24 h). Iijoen voimalaitosten muut yhteystiedot säilyvät ennallaan. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme www.pohjolanvoima.fi/yhteystiedot.

Lisätietoja:
Teuvo Jouhten, käyttöpäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 303 8623

Pekka Tynkkynen, Director, Optimization and Physical Trading, UPM Energy,
puh. 050 063 8821

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; Twitter: @PVOVesivoima

UPM Energy on merkittävä toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 1500 MW:n tuotantokapasiteetilla mitattuna UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. www.upmenergy.fi