Uutinen

 
 

Vesivoimahistoria eläväksi Kierikkikeskuksessa

Iijoen voimalaitosten rakentamisen vaiheista ja vesivoiman roolista suomalaisessa yhteiskunnassa kertova näyttely on esillä Kierikkikeskuksessa. Vesivoiman vaiheita kuvaavan aineiston lisäksi kävijät pääsevät tutustumaan vanhoihin vesivoimarakentamiseen liittyviin mittauslaitteisiin. Pitkäikäiset vesivoimalaitokset tuottavat edelleen luotettavasti uusiutuvaa ja kotimaista energiaa, ja tänä päivänä korostuu vesivoiman tärkeä rooli etenkin sähkön kulutuksen ja tuotannon eroa tasaavana säätövoimana.

Vesivoima on merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Tulevaisuudessa vesivoiman rooli on yhä merkittävämpi. Sään mukaan vaihtelevien tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon kasvaessa Suomessa tarvitaan enemmän sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa säätövoimaa, johon nopeasti säädettävä vesivoima soveltuu erinomaisesti. Vesivoima on myös tärkeä kotimaisen uusiutuvan energian lähde, sillä vesivoimalla tuotetaan yli puolet Suomen uusiutuvasta sähköenergiasta, ja vuonna 2017 sillä tuotettiin lähes 23 prosenttia Suomen omasta sähköntuotannosta. Suurimmillaan vesivoiman osuus Suomen sähköntuotannossa oli 1950- ja 1960-luvuilla, jopa 90 prosenttia.

Kierikkikeskuksessa nyt esillä oleva Iijoen vesivoimalaitoksista kertova näyttely ”Virtaa, elantoa ja elämää Iijoen alajuoksulla voimalarakentamisen aikaan 1959–71” kertoo mielenkiintoisesti vesivoiman rakentamisesta ja sen merkityksestä alueen ihmisille. Näyttely toiminut kahden vuoden ajan kiertonäyttelynä useissa pohjoissuomalaisissa kirjastoissa, ja nyt se on palannut alkupisteeseensä Kierikkikeskukseen. Rakentamisajoista kertovan näyttelyn lisäksi esillä on 1900-luvun alkupuolella valmistettuja erilaisia mittauslaitteita, joita on käytetty vesivoimalaitosten rakentamisessa sekä voimalaitosten huoltoon ja ylläpitoon liittyvissä töissä.

Näyttelyn ovat rakentaneet yhteistyössä Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Kierikkikeskus ja Pohjolan Voima. Iijoen vesivoimalaitosten rakentamisen yhteydessä löydetyt kivikautiset asumukset ja arkeologiset löydöt johtivat kivikauden elämää ja esineistöä esittelevän Kierikkikeskuksen perustamiseen, ja Pohjolan Voima ja Kierikkikeskus jatkavat edelleen hyvää yhteistyötään.

Näyttely on avoinna Kierikkikeskuksen ravintolasalin yläparvella kesäkuusta 2018 alkaen. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on avoinna aina Kierikkikeskuksen auki ollessa.

Kierikkikeskus, Pahkalantie 447 Oulu (Yli-Ii) avoinna:

4.–21.6. ma–pe 10–16
25.6.–12.8. ma–la 10–17, su 12–18
13.–26.8. ma–la 10–16

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiöllä PVO-Vesivoimalla on tuotantokapasiteetissaan yhteensä 12 omaa tai osakkuuslaitosta Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Laitosten sähkötehosta Pohjolan Voiman osuus on 449 megawattia.   

Museo- ja tiedekeskus Luuppi on kahdeksan museon ja tiedekeskus Tietomaan yhteenliittymä. Sen suurimmat museot ovat Kierikkikeskuksen lisäksi Oulun taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo ja Turkansaaren ulkomuseo. www.oulunluuppi.fi