Uutinen

 
 

Pohjolan Voima Oyj laskee liikkeeseen 125 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

POHJOLAN VOIMA OYJ
4.6.2018 klo 10

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Pohjolan Voima Oyj laskee liikkeeseen 125 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan 8.6.2018. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja se erääntyy 8.6.2023. Lainalle maksetaan kiinteää 1,750 prosentin vuotuista korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä yli 25 sijoittajaa.

Pohjolan Voima Oyj tulee jättämään hakemuksen joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Helsingin Pörssiin 12 kuukauden sisällä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, kuten investointeihin ja velkojen jälleenrahoittamiseen.

OP Yrityspankki Oyj ja Svenska Handelsbanken AB (publ) toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. White & Case LLP toimi yhtiön juridisena neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Minna Laakso, talousjohtaja, puh. +358 (0)40 506 0802

Tommi Ylönen, rahoitusjohtaja, puh. +358 (0)50 487 3721

Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka tuottaa asiakkailleen tehokkaita ja innovatiivisia energiapalveluita omakustannushintaan - taitavasti, rohkeasti, yhdessä. Asiakkaitamme ovat osakkaamme: laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Painopisteemme ovat vesivoima, lämpövoima ja ydinvoima. Tuotamme noin 20 prosenttia suomessa tuotetusta sähköstä. Välillisesti tuomme hyvinvointia koko Suomeen. www.pohjolanvoima.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. Yhtiö, OP Yrityspankki Oyj, Svenska Handelsbanken AB (publ) tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisien henkilöiden tekemien rikkomusten osalta, jotka harkitsevat Yhtiön arvopapereihin liittyvää, sisältäen velkakirjat, sijoittamista tai sijoituksista luopumista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia rajoituksista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä tiedotetta ei siten jaeta, eikä saa välittää eteenpäin, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän tiedotteen viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

MiFID II yksityissijoittajat, ammattimaiset sijoittajat ja hyväksytyt vastapuolet kohdemarkkinana – Valmistajien kohdemarkkina (MIFID II tuotevalvonta) on hyväksytyt vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat) sekä yksityisasiakkaat (kaikki jakelukanavat).