Uutinen

 
 

Raasakan voimalaitoksen ja sähköaseman uudistustyöt näkyvät Iin ympäristössä heinä-elokuussa

PVO-Vesivoiman voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien uudistustyöt sekä Fingridin Raasakan sähköasemn uusinta näkyvät lisääntyvänä liikenteenä Iin Virkkulantiellä sekä mahdollisina muutoksina Iijoen vedenpintaan.

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima uudistaa Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät loppuvuoden 2018 aikana.

Sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa vastaava Fingrid Oyj uusii Iissä sijaitsevan Raasakan sähköaseman. Uudistus lisää alueen sähkönsiirron luotettavuutta ja kantaverkon sähkönsiirtokykyä.

PVO-Vesivoiman voimalaitoksen uudistustyöt ja Fingridin Raasakan sähköaseman kytkentäjärjestelyt aiheuttavat voimalaitoksen käyttökatkoksia

Fingrid tekee Raasakan sähköaseman hankkeeseen liittyen tilapäisiä kytkentäjärjestelyjä, jotka mahdollistavat PVO-Vesivoima Oy:n Raasakan voimalaitoksen sähköntuotannon kantaverkkoon myös rakentamisen aikana. Kytkentäjärjestelyt ja niiden muutostyöt aiheuttavat käyttökeskeytyksiä Raasakan voimalaitokselle sekä alueelliseen 110 kV kantaverkkoon heinäkuussa 2018 viikkojen 27 ja 28 aikana sekä rakentamisen loppuvaiheessa syksyllä 2019.

Raasakan voimalaitoksen modernisointitöistä aiheutuu voimalaitoksen käyttöön keskeytyksiä heinäkuun lopussa viikolla 31 sekä elokuussa viikolla 34.

Muutostöiden mahdollistamiseksi Raasakan voimalaitoksen vedenpinnat vaihtelevat keskeytysten yhteydessä lupaehtojen määräämissä maksimirajoissa ja vettä joudutaan mahdollisesti myös ohijuoksuttamaan.

Lue lisää Fingridin Raasakan sähköaseman hankkeesta Fingridin sivuilta


Lisätietoja

PVO-Vesivoima Oy
Raasakan sähkö- ja automaatiouudistuksen paikallisvalvonnasta vastaava
käynnissäpidon asiantuntija Antti-Pekka Sipola, puh. 050 3038 615
Kehityspäällikkö Juha Kähkölä, puh. 050 3038 622
sekä projektin verkkosivut www.pohjolanvoima.fi/Raasakan_uudistus

Fingrid Oyj
sähköaseman rakennuttamisesta vastaava projektipäällikkö Janne Eskelinen, puh. 030 395 5194
paikallisvalvonnasta vastaava käyttöasiantuntija Pasi Mantila, puh. 030 395 5717
sekä hankkeen verkkosivut www.fingrid.fi/Raasakka


Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta sekä markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
www.fingrid.fi
Twitter: @fingrid_oyj

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; Twitter: @PVOVesivoima