Uutinen

 
 

Isohaaran voimalaitoksella testataan tänä kesänä Kalasydän-kalatieratkaisua

Kalasydänjärjestelmä on innovatiivinen hydraulinen ratkaisu vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymisen kannalta kriittisten vaellusesteiden ohittamiseksi. Siinä vaelluskalat siirtyvät veden painetta ja putkistoja hyödyntäen vaellusesteen ohitse. Laitteistoa kehittää Rovaniemeläinen Kalasydän Oy. Kalasydän-hankkeen edistäminen sisältyy Lapin liiton koordinoiman vaelluskalatyöryhmän toimenpidesuunnitelmaan Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Laitteen rakentamisessa on käytetty pohjoissuomalaisia yrityksiä, kuten Northern Crown Oy:tä.

Käytännön testit ovat merkittävä etappi innovaation kehittämisessä

Kalasydänjärjestelmä on asennettu Pohjolan Voiman Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle Kemijoen suulle. Laitteisto saa tarvitsemansa sähkön Isohaaran voimalaitokselta.

Ensimmäisiä tuloksia laitteiston toiminnasta saadaan heinäkuun aikana ja laitteiston toimivuutta seurataan loppukesän ajan.

- Isohaaran testit ovat merkittävä etappi Kalasydämen kehittämisessä. Saamme nyt tietoa Kalasydämen toimivuudesta erityisen vaativissa olosuhteissa. Uskomme innovaatiomme olevan erinomainen vaihtoehto perinteisille kalateille, toteaa Kalasydän Oy:n Mika Sohlberg.

Joustava ja muunneltava ratkaisu soveltuu useisiin kohteisiin

Kustannustehokas Kalasydän-innovaatio perustuu lappotekniikkaan. Vaelluskala ohjataan houkutusvirtaaman avulla runkokammioon, josta se venttiilien kautta hydraulisesti vedenpainetta kiihdyttäen siirretään putkistoa pitkin turvallisesti vaellusesteen alapuolelta esteen yläpuolelle. Laitteistoa voidaan käyttää kalatienä tai kalojen kiinniottolaitteena ylisiirtojen tarpeisiin.

-  Kalasydämen etuna on, että se voidaan kelluvana laitteistona sijoittaa kalojen kannalta optimaaliseen paikkaan nousureitille. Kalasydän on muunneltavissa ja se soveltuu erikokoisiin kohteisiin sekä useille kalalajeille, kuten lohelle, taimenelle sekä nahkiaiselle. Laitteiston putkistoa voidaan hyödyntää myös kalanpoikasten alasvaellukseen, kertoo Sohlberg.

Kalasydänratkaisun teknisestä toimivuudesta on aiemmin saatu lupaavia tuloksia vuonna 2017 Luonnonvarakeskuksen Paltamon tutkimusasemalta sekä Oulun Energian Merikosken voimalaitokselta Oulujoella.

Kalasydän-hanke on saanut kärkihankerahoitusta Maa- ja metsätalousministeriöltä. Testaamista rahoittavat lisäksi Fortum Power and Heat Oy, Kemijoki Oy, Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima Oy, UPM Energy Oy ja Kalasydän Oy.

Lisätietoja:

Mika Sohlberg, myyntijohtaja, Kalasydän Oy, puh. 0500 103344

Jyrki Salo, ympäristöasiantuntija, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3058 299