Uutinen

 
 

Pahkakosken perusparannus valmistui - Iijoen vesivoiman perusparannusohjelma toi lisää tehoa ja ympäristöhyötyjä

Iijoen Pahkakosken vesivoimalaitoksen perusparannus valmistui aikataulussaan ennen kevättulvia. Laitoksen perusparannus oli viimeinen vuonna 2005 alkaneessa Iijoen vesivoimalaitosten perusparannusohjelmassa, joka toi neljälle laitokselle lisää tehoa sekä ympäristölle hyötyjä.

Pahkakosken vesivoimalaitoksen kone käynnistettiin onnistuneesti peruskunnostuksen jälkeen hieman aikataulusta edellä. Työt nyt peruskunnostetulla 2. koneella aloitettiin marraskuussa 2012. Voimalaitoksen 1. koneen peruskunnostus valmistui vuotta aiemmin keväällä 2012. Perusparannustyöt käsittivät turbiinien uusinnan, generaattoreiden staattoreiden uusinnan ja roottoreiden perushuollon sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinnat.

Pohjolan Voima käynnisti mittavan vesivoiman perusparannusohjelmansa vuonna 2005 Iijoella Kierikin voimalaitokselta. Sen jälkeen on peruskunnostettu 1960-luvulla rakennetut Haapakosken, Maalismaan ja Pahkakosken vesivoimalaitokset. Iijoen nuorimpien, vuonna 1971 ja 1997 valmistuneiden Raasakan voimalaitoksen koneistojen peruskunnostus tehdään myöhemmin.

Lisää säätövoimaksi soveltuvaa vesivoimatehoa ja ympäristöhyötyjä

Iijoen vesivoimalaitosten perusparannus on tuonut lisää uusiutuvaa ja säätövoimaksi hyvin soveltuvaa vesivoimakapasiteettia. Perusparannusohjelman myötä Iijoen vesivoimalaitoksista voidaan saada lisää tehoa parhaimmillaan 20 megawattia.

-       Iijoen vesivoimalaitosten perusparannusohjelmalla olemme kyenneet lisäämään laitostemme kapasiteettia ja hyötysuhdetta. Voimalaitokset tuottavat noin 20 gigawattituntia lisää sähköä kotimaisella, uusiutuvalla vesivoimalla, joka soveltuu hyvin säätövoimaksi. Tulvavesiä joudutaan kuitenkin yhä juoksuttamaan voimalaitosten ohi. Vesienergiaa saataisiin talteen näiden parannusten jälkeen merkittävästi enemmän vain varastoimalla tulvavesiä, toteaa Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

Peruskunnostuksessa uusittu tekniikka tuo myös ympäristöhyötyjä. Uusien juoksupyörien voiteluaineena on vesi aiemman öljyn sijaan, mikä poistaa riskin öljyvahingosta.

Perusparannus jatkuu Melossa Kokemäenjoella

Pohjolan Voiman vesivoimalaitosten perusparannustyöt jatkuvat Melossa Kokemäenjoella. Melon voimalaitos peruskunnostetaan vuosina 2014 ja 2015. Voimalaitoksella uusitaan generaattoreiden staattorit sekä modernisoidaan sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Generaattoritoimittajaksi on valittu kroatialainen Koncar GIM yhteistyössä Multirel Oy:n kanssa. Sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimittaa Vaasa Engineering Oy. Vuonna 1971 valmistunut laitos peruskorjattiin edellisen kerran vuonna 1999.

Lisäksi modernisoidaan sähkö- ja automaatiojärjestelmät Portimokosken osakkuuslaitoksessa Tengeliönjoella alkuvuodesta 2014. Toimittajana on Vaasa Engineering. Portimokosken voimalaitos on valmistunut vuonna 1987.

Lisätietoja:
Pertti Pietinen, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, puh. 040 581 4726
Juha Kähkölä, käynnissäpitopäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 622