Uutinen

 
 

Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiouudistus tuo lisää käyttövarmuutta

Iijoen Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät uusitaan loppukesän ja syksyn aikana. Modernisointi lisää voimalaitoksen käyttövarmuutta ja tehostaa kotimaisen säätövoiman tuotantomahdollisuuksia.

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima on aloittanut Raasakan voimalaitoksen 1970-luvun alusta peräisin olevien alkuperäisten sähkö- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnin. Työt valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

-       Voimalaitoksella on tehty loppukevään ja alkukesän aikana valmistavia töitä. Käyttöikänsä päähän tulleiden sähkö- ja automaatiojärjestelmien korvaaminen uusilla moderneilla laitteistoilla alkaa heinäkuun lopussa. Työt kolmella koneistolla etenevät yksi kone kerrallaan 7 - 8 viikon jaksoissa. Uudistustyöt saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Modernit järjestelmät helpottavat kunnonvalvontaa ja tehostavat säätövoiman tuotantoa

Uusien järjestelmien myötä kunnonvalvonta, järjestelmien huollettavuus ja varaosien saanti helpottuvat. 

-       Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät ovat modernia tekniikkaa. Ne tuovat entistä tarkempaa tietoa järjestelmien kunnosta ja mahdollisuuden huoltaa laitteistoja myös etänä ja siten parantaa laitoksen käyttövarmuutta. Se lisää edelleen mahdollisuuksia käyttää voimalaitosta oikea-aikaiseen uusiutuvan ja kotimaisen säätövoiman tuotantoon, Juha Kähkölä kuvaa.

Modernisointi käsittää voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinnan. Projektin yhteydessä huolletaan voimalaitoksen turbiinit ja generaattorit. Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimittaa ABB. Uudistuksen sähköasennuksista vastaa Paikallis-Sähkö Oy.

Investointi on osa Pohjolan Voiman vesivoimalaitosten systemaattista peruskunnostusohjelmaa. Kemijoen Isohaaran voimalaitoksen sähköautomaation uudistus valmistui toukokuussa 2017 ja Kokemäenjoella peruskunnostettiin vuosina 2014 - 2015 Melon vesivoimalaitoksen koneet. Iijoella saatiin aiemmin valmiiksi neljän voimalaitoksen mittava perusparannusohjelma vuonna 2013. Modernisointien ansiosta vesivoimalaitokset saavat vuosikymmeniä lisää käyttöikää.

Muutostyöt aiheuttavat vedenpinnan vaihtelua Iijoella

Modernisointitöistä aiheutuu voimalaitoksen käyttöön keskeytyksiä heinäkuun lopussa viikolla 31 sekä elokuussa viikolla 34. Muutostöiden mahdollistamiseksi Raasakan voimalaitoksen vedenpinnat vaihtelevat keskeytysten yhteydessä lupaehtojen määräämissä maksimirajoissa ja vettä joudutaan mahdollisesti myös ohijuoksuttamaan.

Lisätietoja: Juha Kähkölä, kehityspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, puh. 010 478 622

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. Twitter: @PVOVesivoima