Uutinen

 
 

Pohjolan Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018

Pohjolan Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto jatkui normaalilla tasolla. 
Teollisuuden Voima ja laitostoimittajakonsortion yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat voimaan maaliskuussa OL3 EPR -projektin loppuunsaattamista ja kiistoja koskevan sovintosopimuksen.
Pohjolan Voima laski liikkeelle 125 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista katsauskaudella 1.1.–30.6.2018 oli 254,7 (233,9) miljoonaa euroa.

Kesäkuussa 2018 Pohjolan Voima Oyj laski liikkeeseen 125 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Pohjolan Voima Oyj tulee jättämään hakemuksen joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Helsingin Pörssiin 12 kuukauden sisällä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta.

Tammi–kesäkuussa vuonna 2018 Pohjolan Voiman sähkön kokonaistoimitukset olivat 6,2 TWh (5,8). Konsernin sähkön tuotannon osuus tästä oli 5,9 (5,5) TWh ja ostot pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta olivat 0,3 (0,3) TWh ja myynnit 0,2 (0,2) TWh. Emoyhtiön toimitukset osakkailleen olivat 5,6 (5,2) TWh ja tytäryhtiöiden toimitukset muille omistajilleen olivat 0,3 (0,3) TWh. Pohjolan Voima -konsernin lämmöntoimitukset olivat 2,6 (2,4) TWh.

Pohjolan Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018

Lisätietoja:
Minna Laakso, talousjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, Talousjohtaja, puh. 010 478 6421