Uutinen

 
 

Pohjolan Voima juhlii 75-vuotista taivaltaan - Markkinaehtoinen energia-ala mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjunnan

Vesi- ja ydinvoimalla on keskeinen rooli Suomen vähentäessä ilmastopäästöjään, muistuttavat Pohjolan Voiman hallituksen puheenjohtaja Tapio Korpeinen ja yhtiön tuore toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen. Siksi niiden toimintaedellytyksistä pitää huolehtia. Korpeinen ja Tykkyläinen esittivät toiveensa päättäjille tänään Pohjolan Voiman 75-vuotisjuhlatilaisuudessa.

Pohjolan Voiman toimitusjohtajana elokuussa aloittanut Ilkka Tykkyläinen näkee ilmastonmuutoksen torjunnan ja digitalisaation energia-alan keskeisinä mahdollisuuksina. Samalla hän peräänkuuluttaa parempaa kokonaiskuvaa ja enemmän keskustelua energia-alan merkityksestä.  

-       Energia-ala käy läpi ennennäkemättömän suurta muutosta: ilmastonmuutoksen torjunta, digitalisaatio, uusiutuvan energian nopea kasvu, kuluttajien roolin muuttuminen ja uuden teknologian läpimarssi. Silti vaikuttaa, että energia-alaa ei tarkastella kokonaisuutena eikä päätösten vaikutuksista riittävästi keskustella.  Mielestäni tarkastelemme asioita myös liiaksi kansallisista lähtökohdista sen sijaan, että ymmärtäisimme energian maan rajat ylittäväksi yritysten kilpailutekijäksi. Selvää kuitenkin on, että edullista ja toimivaa energiajärjestelmää ei rakenneta sääntelyn avulla vaan markkinoiden ehdoilla, Tykkyläinen sanoo.

Pohjolan Voiman hallituksen puheenjohtaja Tapio Korpeinen toivoo päättäjiltä pitkäjänteisiä päätöksiä.

-       Sähköntuotanto kehittyy yhä vähäpäästöisemmäksi ja samalla voimme huolehtia sähköjärjestelmämme kustannuskilpailukyvystä ja markkinaehtoisuudesta. Vesi- ja ydinvoimalla on keskeinen rooli Suomen vähentäessä ilmastopäästöjään. Niiden toimintaedellytyksistä pitää huolehtia ja välttää toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat laitoksille lisäkustannuksia tai käyttörajoitteita, sanoo Korpeinen. 

75-vuotias Pohjolan Voima nosti CO2-neutraalin tuotannon tavoitteensa 95 prosenttiin

Pohjolan Voima vastaa noin viidesosasta Suomen sähköntuotannosta.

-       Olemme investoineet 2000-luvulla lähes neljä miljardia euroa hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon, josta reilut 1,6 miljardia uusiutuvaan energiaan. Vuonna 2017 hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus nousi jo yli 90 prosenttiin. Nyt tavoitteenamme on vuoteen 2020 mennessä nostaa osuus yli 95 prosenttiin, Tykkyläinen sanoo.

Pohjolan Voima perustettiin vuonna 1943 turvaamaan metsäteollisuuden sähkön saantia. Vuosien myötä siitä on kasvanut tuotannoltaan ja omistukseltaan monipuolinen energiatalo. Yhtiön tuotantomuotoja ovat tällä hetkellä ydinvoima, lämpövoima ja vesivoima. Yhtiö juhlistaa tänään 75-vuotista taivalta sidosryhmätilaisuudessa Finlandia-talolla Helsingissä.

Lisätietoja:

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, haastattelupyynnöt Päivi Sahlberg,
puh. 050 568 1446

Riitta Larnimaa, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj, puh 050 438 2466

Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka tuottaa asiakkailleen tehokkaita ja innovatiivisia energiapalveluita omakustannushintaan - taitavasti, rohkeasti, yhdessä. Asiakkaitamme ovat osakkaamme: laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Painopisteemme ovat vesivoima, lämpövoima ja ydinvoima. Tuotamme noin 20 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Välillisesti tuomme hyvinvointia koko Suomeen. www.pohjolanvoima.fi