Uutinen

 
 

Poikkeuksellinen tulvakevät Iijoella

Iijoen tulvahuiput saavutettiin poikkeuksellisesti jo huhtikuun lopulla, kun tavallisesti huiput saavutetaan vasta toukokuun puolivälissä. Pitkään jatkunut talvi kovine yöpakkasineen vaihtui muutamassa päivässä ilman lämpenemisen ja runsaiden vesisateiden myötä kevääksi. Muodostuneet jääpadot nostivat vedenpintaa.

Keskimääräinen lumipeite suli Iijoen valuma-alueella vajaassa kahdessa viikossa. Joen jääpeite ei ehtinyt haurastua, vaan jäät lähtivät liikkeelle suurina teleinä. Virtapaikkojen vapautuminen jäistä aiheutti jäiden pakkautumisen vahvassa jäässä olevien suvantopaikkojen yläosiin. Tällaisille paikoille muodostui jääpatoja, joiden seurauksena joen vedenpinta saattoi nousta useita metrejä.

Iijoen rakentamattomilla osuuksilla vedenpinnan nousu ja liikkuvat jäät aiheuttivat jonkin verran vahinkoja joen rannalla oleville vapaa-ajan asunnoille, laitureille ja veneille.

Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksilla ei aiheutunut vahinkoja

PVO-Vesivoiman Iijoen voimalaitoksilla ainoat vaaratilanteet muodostuivat Maalismaan voimalaitoksen säännöstelypadon yläpuolella sekä voimalaitoksen alapuolella. Siuruanjoesta purkautuneet jäät pakkaantuivat röykkiöiksi säännöstelypadon yläpuolelle. Jäät saatiin kuitenkin ajettua hallitusti tulvauoman kautta voimalaitoksen ohi.

Toinen jääpato aiheutti vedenpinnan uhkaavan nousun Maalismaan voimalaitoksen alakanavassa. Voimalaitoksen käyttöä jouduttiin rajoittamaan alaveden noususta johtuen. Varmuustoimena Maalismaan laitokselle asennettiin suojaelementit estämään mahdollinen alaveden tulviminen laitoksen sisätiloihin. Vesivahinkoja ei kuitenkaan aiheutunut.

Tulvatilanne Iijoella on vapun jälkeen jo rauhoittunut.

Kuva Jyrki Kallio-Koski: Kasaantuneet jäätelit Maalismaan säännöstelypadon yläpuolella

Lisätietoja: Jyrki Kallio-Koski, riskienhallintapäällikkö, PVO-Vesivoima Oy.