Uutinen

 
 

PVO-Vesivoiman Melon vesivoimalaitoksen käytönvalvonta siirtyy Tampereelle

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoima Oy:n Kokemäenjoella Nokialla sijaitsevan voimalaitoksen ja vesistöjen käyttö sekä tuotannon ohjaus siirtyy Harjavallasta UPM Energyn valvomoon Tampereelle. Muutoksella ei ole vaikutusta vesistöjen säännöstelyyn tai voimalaitoksen omistukseen.

PVO-Vesivoiman Melon vesivoimalaitoksen ja vesistöjen käytönvalvonta siirtyy UPM Energyn Tampereen valvomon hoidettavaksi 21.11.2018 alkaen.

PVO-Vesivoiman voimalaitosten käytönvalvonta siirtyy vaiheittain vuoden 2018 aikana UPM Energyn Tampereen valvomon hoidettavaksi yhtiöiden välillä aiemmin solmitun energianhallintapalveluiden palvelusopimuksen mukaisesti. Iijoen ja Kemijoen vesivoimalaitosten ja vesistöjen käyttö sekä tuotannon ohjaus ovat siirtyneet UPM Energylle aiemmin tänä vuonna.

Muutos tehostaa toimintaa ja tuo synergiaetuja. Samalla se tuo UPM Energyn vesivoiman suunnitteluun ja operointiin Tampereen valvomoon keskittyneen osaamisen PVO-Vesivoiman käyttöön. UPM Energyn Tampereen valvomo hoitaa Kokemäenjoella myös Länsi-Suomen Voiman voimalaitoksen käytönvalvontaa.

Käytönvalvonnan uudet yhteystiedot

Muutoksen yhteydessä PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten käytönvalvonnan yhteystiedot muuttuvat. Käytönvalvonnan uusi puhelinnumero Melon voimalaitoksella on 21.11.2018 alkaen 040 090 9452 (24 h). Numero on jo käytössä Iijoen ja Kemijoen vesivoimalaitosten käytönvalvonnassa. 

Voimalaitosten muut yhteystiedot säilyvät ennallaan. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme www.pohjolanvoima.fi/yhteystiedot

Melon patosilta on toistaiseksi suljettuna

Melon voimalaitoksen patosillan yli johtava tie on toistaiseksi suljettuna liikenteeltä.  Myöskään pyöräily tai kävely patosillalla ei ole mahdollista. Silta pidetään suljettuna padolla jatkuvien korjaustöiden vuoksi.

Maapadon korjaustyöt eivät aiheuta ympäristövaikutuksia eikä niillä ole vaikutusta Pyhäjärven säännöstelyyn.

Lisätietoja: Antti-Pekka Sipola, asiantuntija, käynnissäpito, PVO-Vesivoima Oy,
puh. 050 303 8615

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; Twitter: @PVOVesivoima

UPM Energy on merkittävä toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 1500 MW:n tuotantokapasiteetilla mitattuna UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille.  www.upmenergy.fi