Uutinen

 
 

Raasakan kalatien rakentamisesta on aloitettu julkinen kilpailutus

Pohjolan  Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima Oy on aloittanut osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta julkisen EU-laajuisen Raasakan kalatien rakentamisen kilpailutuksen. Raasakan kalatien rakentamisen hankintailmoitus on julkaistu 11.12.2018 HILMA Julkiset hankinnat -palvelussa. Urakkatarjousten määräaika on 31.1.2019 klo 12.

Lisätietoja tarjouspyynnöstä: HILMA Julkiset hankinnat  www.hankintailmoitukset.fi,  Hankintailmoitus Raasakan kalatien rakentaminen

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_vaelluskalak%C3%A4rkihanke