Uutinen

 
 

Uiskarin kalatie Iijoessa toimii – kalojen luontainen lisääntyminen mahdollista

Toimenpiteet vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoen vanhaan luonnonuomaan tuottavat tulosta. Luonnonuomassa olevaa Uiskarin kalatietä pitkin on noussut vuonna 2018 moninkertainen määrä vaelluskaloja verrattuna vuoteen 2017. Varsinainen yllätys koettiin syksyllä, kun joesta löydettiin luonnonkudusta peräisin olevia lohenpoikasia ensimmäistä kertaa 40 vuoteen. Positiivisiin tuloksiin on päästy juoksuttamalla normaalia enemmän vettä ja kunnostamalla kalatietä.

Vuoden 2018 tutkimusaineiston perusteella on todennäköistä, että Iijoen vanha luonnonuoma voi tuottaa luonnonkudusta peräisin olevia lohen-, taimenen- siian- ja nahkiaisenpoikasia merivaellukselle, ja siten palauttaa joen luontaista vaelluskalojen poikastuotantoa.

Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 - 2021. Kahden ensimmäisen vuoden positiiviset tulokset antavatkin lisäpontta jatkaa uoman kehittämistä.

Vaelluskaloja nousi moninkertaisesti

Vuoden 2018 tarkkailujakson aikana Uiskarinkosken kalatien laskuriin tallentui yhteensä 186 nousevaa kalaa (v. 2017 113 kpl). Lohia, siikoja ja taimenia nousi seurannassa vanhaan uomaan moninkertaisesti verrattuna vuoteen 2017. Suurin osa nousseista lohista oli yhden merivuoden lohia eli kosseja, ja usean merivuoden lohia (yli 60 cm) oli arviolta kuusi yksilöä.

Taulukko seurannan aikana Uiskarin kalatietä pitkin ylävirtaan vanhaan uomaan nousseista kaloista. Ensimmäinen luku on vuodelta 2018, suluissa vuodelta 2017.

hauki

lahna

lohi

pikkukala

siika

taimen

2(0)

37(8)

39(9)

52(62)

27(4)

29(7)

Vuonna 2018 tarkkailuaika oli 4.6.–15.10.2018
Vuonna 2017 tarkkailuaika oli 21.6.–13.10.2017

Todellinen vanhaan uomaan nousseiden kalojen määrä on seuranta-aineistoa suurempi. Poikkeusoloissa, esimerkiksi Tukkilaiskisojen aikana jolloin virtaama on suuri eikä laskuri ole käytössä, kaloja voi nousta merkittävästi ohi kalatien seurannan.  

Kalatien laskuriin eivät tallennu ollenkaan nahkiaiset, joiden nousu vanhaan uomaan on todettu kalastuskirjanpidon avulla sekä 2017 että 2018. Vanhan uoman nahkiaissaalis noudattaa Iijoen alaosan saalismääriä. Nahkiaiskantaa pidetään yllä myös siirtämällä vuosittain Raasakan voimalaitoksen alapuolelta pyydystettyjä nahkiaisia vanhaan uomaan.

Lohia nousi ja lisääntyi 

Erittäin merkittävää vuonna 2018 oli lohen luonnonlisääntyminen Iijoen vanhassa luonnonuomassa, ensimmäistä kertaa 40 vuoteen. Koekalastuksissa löydettiin luonnonkudusta peräisin olevia yhden kesän lohenpoikasia kahdella koealalla kalatien yläpuolella. Iijoella 2-vuotiaat lohet istutetaan Raasakan voimalaitoksen ja Uiskarin kalatien alapuolelle, joten emokalojen on täytynyt vuonna 2017 nousta vanhaan uomaan Uiskarin kalatietä pitkin ja laskea mätinsä syksyllä. Mäti on säilynyt yli talven, ja poikaset kuoriutuneet onnistuneesti keväällä 2018.

Lisääntymishaluisia kaloja voisi olla enemmänkin, mikäli sopivia ympärivuotisia virta- ja kutupohjia olisi tarjolla. Syksyllä kamera-aineistosta havaittiin kahden isohkon taimenen jääneen asentokaloiksi kalatien yläpuolelle ilmeisesti aikeinaan kutea virtapaikassa, jossa oli jonkin verran soraa.

Lisävirtaamaa ja kunnostuksia

Hankkeen puitteissa kaloja on houkuteltu seitsemän kilometriä pitkään luonnonuomaan juoksuttamalla siinä normaalia enemmän vettä. Kala- ja vesitutkimus Oy:n tekemän kalatieseurannan ja -raportoinnin perusteella näyttää siltä, että kalatien suurempi virtaama houkuttelee kaloja paremmin kalatiehen. Uiskarin kalatietä kalat pääsevät vanhaan uomaan, mutta eivät Raasakan voimalaitoksen yläpuolelle.

Kalojen nousuhaluja on lisätty ja mahdollisuuksia löytää kalatielle parannettu kunnostamalla varsinaista kalatietä sekä hidasvirtaista 600 metriä pitkää suvantoaluetta Raasakan voimalaitoksen ja Uiskarinkosken kalatien välissä.

Lisätietoja antavat:

Risto Tolonen, Etelä-Iin jakokunnan puheenjohtaja, puh. 0400 434 798

Aaro Horsma, ympäristöpäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, puh. 010 478 6661

Ari Alatossava, Iin kunnanjohtaja, puh. 040 5676 700

Kuva: Luonnonuomasta löytynyt yhden kesän lohenpoikanen. Kuva:Hauki Media