Uutinen

 
 

Raasakan voimalaitoksen sähkö- ja automaatiouudistus toi käyttövarmuutta ja tehokkuutta

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoiman Raasakan vesivoimalaitoksen uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät on otettu käyttöön Iijoella. Modernisointi lisää voimalaitoksen käyttövarmuutta ja tehostaa säätövoiman tuotantoa. 

Sähkö- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnissa korvattiin 1970-luvun alusta peräisin olevat järjestelmät ajanmukaisella ja digitaalisella tekniikalla. Kesällä 2018 aloitettujen uudistustöiden jälkeen uudet järjestelmät otettiin käyttöön vuoden lopussa. Uudistus turvaa voimalaitoksen tuotanto- ja säätökykyä seuraavien 15 - 20 vuoden aikana. 

-   Laitoksen käyttövarmuus paranee uusien, modernien järjestelmien tuottamien yksityiskohtaisempien kunnonvalvontatietojen myötä. Digitaalisten laitteiden avulla myös voimalaitoksen säätömahdollisuudet paranevat, mikä tehostaa sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeän säätövoiman tuotantoa, kertoo PVO-Vesivoima Oy:n kehityspäällikkö Juha Kähkölä

Tarkempaa kunnonvalvontaa ja lisää energiatehokkuutta  

Modernit järjestelmät helpottavat kunnonvalvontaa ja varaosien saantia. Ne tuovat entistä tarkempaa tietoa järjestelmien kunnosta ja paremman mahdollisuuden ennakoida huoltotarpeita. Laitteistojen toiminnallisuuksia voidaan myös tarvittaessa muuttaa etänä.    

Uusi tekniikka tuo myös lisää energiatehokkuutta. 

-   Modernisoinnissa korvasimme käyttöikänsä päähän tulleet järjestelmät uudella, ajanmukaisella tekniikalla. Uusi laitos- ja koneistoautomaatio on samalla entistä energiatehokkaampaa. Automaatio ohjaa voimalaitoksen kytkinlaitoksia, vedenkorkeuksia sekä kolmen koneiston turbiineja ja generaattoreita entistä tarkemmin ja reaaliaikaisemmin, kuvaa Juha Kähkölä. 

Projektin yhteydessä uusittiin myös kymmenen kilovoltin kytkinlaitos ja huollettiin voimalaitoksen turbiinit ja generaattorit. Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimitti ABB. Sähköasennuksista vastasi Paikallis-Sähkö Oy. Huoltotöissä oli mukana kunnossapitokumppani Caverion. 

Investointi on osa Pohjolan Voiman vesivoimalaitosten systemaattista peruskunnostusohjelmaa. Viime vuosina olemme uudistaneet Kemijoen Isohaaran voimalaitoksen sähköautomaation vuosina 2016 - 2017 ja peruskunnostaneet Kokemäenjoen Melon vesivoimalaitoksen vuosina 2014 - 2015. Iijoella saimme valmiiksi neljän voimalaitoksen mittavan perusparannusohjelman vuonna 2013.  

Modernisointien ansiosta vesivoimalaitokset saavat vuosikymmeniä lisää käyttöikää. Samalla paranee niiden kyky tuottaa oikea-aikaista säätövoimaa kasvavan tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle, mikä mahdollistaa siirtymistä päästöttömään energiajärjestelmään. 

Lisätietoja: Juha Kähkölä, kehityspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, puh. 010 478 622 

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. Twitter: @PVOVesivoima