Uutinen

 
 

Sähköntuottaja on ammattilainen myös sähkön säästössä

Pohjolan Voima -konserni on yksi Suomen suurista sähköntuottajista. Samalla olemme ammattilaisia myös sähkönsäästämisessä.

Konsernin kaikki 24 voimalaitosta ovat mukana johdonmukaisessa, dokumentoidussa energiatehokkuustyössä. Määrätietoista ja sertifioitua energiatehokkuustyötä on tehty jo pitkään. Se edellyttää toiminnan jatkuvaa parantamista. Säästökohteita etsitäänkin yhä tihenevällä kammalla.


Toimitilojen remontointia


Olemme parantaneet toimitilojen energiatehokkuutta ja vähentäneet sähkönkulutusta mm. tiivistämällä tilankäyttöä pääkonttorilla Helsingissä. Perinteiset konttoritilat remontoitiin joitakin vuosia sitten monitoimitiloiksi ja kahdesta kerroksesta siirryttiin yhteen.

Samalla valaistus vaihdettiin ledeiksi. Valaistukseen lisättiin myös liiketunnistimia, jolloin valot ovat päällä siellä, missä ihmiset kulkevat ja työskentelevät, eivät omia aikojaan.

Kaiken kaikkiaan pääkonttorin sähkönkulutus puolitettiin.

Valaistusta on vaihdettu energiatehokkaammaksi myös mm. PVO-Vesivoiman Raasakan-toimipisteessä Iijoella sekä Melossa Kokemäenjoella.


Vesivoimalaitoksilla automaatiouudistuksia


Raasakassa uusittiin vuoden 2018 aikana vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Uudet ovat vanhoja järjestelmiä tehokkaampia ja paremmin säädettäviä. Vastaava sähkö- ja automaatiojärjestelmien modernisointi tehtiin aikaisemmin myös Kemijoen Isohaarassa.

Muutamia vuosia sitten peruskunnostettiin puolestaan Melon vesivoimalaitoksen koneistoja. Samassa yhteydessä uusittiin voimalaitoksen tilojen valaistusta ja ilmastointia. Suurempi asia energiatehokkuusmielessä oli kuitenkin se, että laitoksen konesalia lämmitetään aiempaa tehokkaammin staattorista syntyvällä hukkalämmöllä.


Omakäyttösähköä vähäisemmäksi


Varsin huomattavaa sähkönsäästöä on saatu aikaan, kun on pystytty pienentämään voimalaitosten nk. omakäyttösähkön määrää. Termi tarkoittaa sitä sähkömäärää, minkä voimalaitokset itse tarvitsevat voidakseen toimia ja tuottaa sähköä.  Vuonna 2018 varsinkin Laanilan Voimassa ja Vaskiluodon Voimassa Vaasassa on saatu aikaan merkittävää säästöä.

Teknologian kehittyminen ja käynnissä olevat digiprojektit tuovat myös keinoja parantaa energiatehokkuutta.


Tavoitteena tuottaa 95 % sähköstä CO2-neutraalisti

Pohjolan Voima tuotti vuonna 2017 sähköä lähes 11 terawattituntia ja lämpöä yli 3 terawattituntia. Konsernin voimalaitokset tuottivat lähes viidesosan kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä.

Pohjolan Voima tuotti sähköstä 92 prosenttia hiilidioksidineutraaleilla energialähteillä. Seuraava tavoite on, että hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus nousee yli 95 prosentin vuoteen 2020 mennessä.


Pohjolan Voima

  • kapasiteetissa 24 voimalaitosta
  • tuottaa lähes viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä
  • 2017 sähköä 10,9 TWh, lämpöä 3,4 TWh
  • tavoitteena tuottaa 95 % sähköstä CO2-neutraalisti