Uutinen

 
 

Iijoen vanhan uoman rantojen pensaikkoja raivataan 2019 - 2021

PVO-Vesivoima Oy, Iin kunta sekä Pohjois- ja Etelä-Iin jakokunnat toteuttavat yhdessä Iissä Raasakan säännöstelypadon alapuolisen Iijoen vanhan uoman kunnostushanketta, jossa yhtenä osana on alueen ympäristöhoidon ja virkistyskäytön kehittäminen. 

Ympäristöhoitotoimena käynnistämme  pensaikoiden ja haittapuuston raivauksen. Vuosina 2019 - 2021 toteutettavat raivaustyöt tähtäävät vesialueen rantojen maisemakuvan parantamiseen. 

Rantatilan omistaja, ilmoita kiinnostuksesi ja ota yhteyttä

 Ota yhteyttä töiden vastuuhenkilöön, mikäli rakennettu tai rakentamaton tilasi rajoittuu rantaan ja olet kiinnostunut siitä, että hanke tekee raivaustöitä tilasi kohdalla.  

Töiden vastuuhenkilö: Ympäristönhoitomestari Juha Kerkelä, puh. 050 303 8663, juha.kerkela@pvo.fi, PVO-Vesivoima Oy, Voimatie 23, 91100 Ii.