Uutinen

 
 

Podcast-vieraamme Perttu Pölönen: ”Kaikki johtaminen on muutosjohtamista”

Futuristi, keksijä Perttu Pölönen ja Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen keskustelevat Pallo hallussa -podcastissa johtamisesta ja erityisesti siitä, miten nuoret sukupolvet haastavat sitä.

Perttu Pölösen mielestä johtajilta kysytään nykypäivänä paljon moraalista rohkeutta.

– Johtajan on tiedettävä, mikä on oikein ja minkä puolella hän ja hänen organisaationsa seisovat. Rohkeus tarkoittaa sitä, että uskaltaa seistä näiden valintojen takana, hän sanoo Pohjolan Voiman kolmannessa podcast-jaksossa.

Yrityksillä ja yritysjohtajilla on Pölösen mukaan nykyisin paljon vaikutusvaltaa. Yritysmaailman pitäisikin ymmärtää, kuinka paljon valtaa sillä on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

– Useilla yritysjohtajilla on enemmän valtaa kuin poliitikoilla.

Tykkyläinen kunnioittaa nuoria erityisesti siinä, miten vahvasti he ovat valmiita toimimaan merkityksellisinä pitämiensä asioiden eteen. Pölönen arvioi tämän johtuvan ajattelumallin muutoksesta: jokainen voi muuttaa maailmaa.

– Nuoret ovat kasvaneet ajassa, jossa on nostettu esiin jotain merkittävää tehneitä huippuyksilöitä. Olemme omaksuneet ajatuksen, että kyllä minäkin pystyn samaan. Kaikki lähtee yhdestä ihmisestä. Greta Thunberg on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon vaikutusta yksi ihminen voi saada aikaan.

Johtaja on dialogin tekijä

Pölönen muistuttaa, että on tärkeää luoda sukupolvien välistä dialogia sen sijaan, että nuoret ja vanhemmat nähtäisiin erillisinä ryhminä. Tykkyläinen on samaa mieltä.

– Sukupolvien välisen dialogin kehittäminen on osa tämän päivän johtamista. Johtajan rooli on olla vuorovaikutuksen mahdollistaja, Tykkyläinen komppaa.

Podcastissa kuullaan myös työelämämuotoilija Aku Varamäen kommentteja nuorten johtamisesta. Varamäki painottaa, ettei ole olemassa ”one size fits all” -mallia, jolla nuoria voitaisiin johtaa.

– Esimiestyössä on ymmärrettävä työntekijöiden tarpeita, jotka voivat olla hyvin yksilöllisiä, eivätkä liity välttämättä ikään. Yksilöllisiä tilanteita havainnoimalla ja omaa johtamista siihen sopeuttamalla päästään hyvään lopputulokseen kaikkien työntekijöiden kanssa.

Pölönen näkee erilaisuuden ja työntekijöiden erilaiset taustat tiimien rikkautena ja asioiden etenemisen edellytyksenä.

– Tänä päivänä kaikki johtaminen on muutosjohtamista. Jotta päästään eteenpäin, on tuotava iältään, koulutustaustaltaan ja sukupuoleltaan erilaisia ihmisiä yhteen. Näen, että jumi tulee yleensä siitä, että tiimissä on liikaa samanlaisia ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavalla.

Arvot avaavat suuren kuvan

Pölönen ja Tykkyläinen painottavat molemmat, että olennainen osa liiketoimintaa ovat arvot. Pohjolan Voiman arvot ovat ”taitavasti, rohkeasti, yhdessä”.

– Koetan itse eri tilanteissa pysähtyä miettimään, onko tämä arvojemme mukaista. Meille on tärkeää keskustella ja pohtia yhdessä, onko ratkaisu taitava ja rohkea, Tykkyläinen kertoo.

Pölösen mielestä arvot ovat unohtuneet yrityksen toiminnasta, jos työntekijät menettävät kosketuksensa työnsä merkitykseen.

– Silloin nähdään vain se päivittäinen työ, toimistopöytä ja pieni kuva, eikä sitä, miten olemme osa jotain suurempaa.

Kuuntele lisää podcastista!

Pallo hallussa -podcast on kuunneltavissa Spotifyssa, Applen ja Googlen podcast-palveluissa sekä Pohjolan Voiman verkkosivuilla.

#pallohallussapodcast #pohjolanvoima