Uutinen

 
 

Lue tuore uutiskirjeemme 4/2019

Pohjolan Voiman uutiskirjeessä 4/2019 nostamme esille mm. Pallo hallussa -podcastimme uusimman vieraan, keksijä ja futuristi Perttu Pölösen. 

Uutiskirjeemme kertoo myös lämpövoiman laajoista vuosihuolloista ja huolellisesta valmistautumisesta niihin sekä kiertotalouden periaatteista ohjaamassa hiilivoimalaitosten purkamista.

Vesivoimasta aiheinamme ovat Suomen ensimmäinen alasvaeltavien lohikalojen vaelluspoikasen ohjausaita Iijoen Haapakoskella, Iijoen Raasakan vanhan luonnonuoman kehityshankkeen kesän työt vesistön, rantojen, virkistyskäytön ja kalojen hyväksi sekä tämän vuoden kalaistutukset ja yhteishankkeen myötä Iijoen latvavesille Irninjoelle tehtyjen kutusoraikkojen seuranta.

Lue Pohjolan Voiman uutiskirje 4/2019