Uutinen

 
 

Nimityksiä Kaukaan Voima Oy:ssä

Diplomi-insinööri Juha Vuolteenaho on nimitetty Kaukaan Voima Oy:n voimalaitospäälliköksi 12.8.2019 alkaen. Tehtävässään hän raportoi Kaukaan Voiman toimitusjohtajalle. Juha Vuolteenaho siirtyy uuteen tehtäväänsä Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n käyttöpäällikön tehtävästä.

Juha Kouki on nimitetty Kaukaan Voiman toimitusjohtajaksi oman toimensa ohella 1.8.2019 lähtien. Juha Kouki jatkaa myös Pohjolan Voima Oyj:n lämpövoimaliiketoiminnan tuotantojohtajan tehtävässä.

Lisätietoja: Petri Hurri, johtaja, lämpövoima, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 3133 231

Kaukaan Voima Oy on osa Pohjolan Voima -konsernia. Kaukaan Voiman biovoimalaitos Lappeenrannassa tuottaa prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle, sekä sähköä. Laitoksen lämpöteho on 262 MW ja sähköteho on 125 MW. Kaukaan Voiman käyttöpalvelujen ja kunnossapidon palveluntuottaja on UPM Kaukas. Kaukaan Voimalla on kaksi työntekijää.

Pohjolan Voima on vastuullinen voimavarojen yhdistäjä. Tuotamme asiakkaillemme tehokkaita ja innovatiivisia energiapalveluita omakustannushintaan 90-prosenttisesti hiilidioksidineutraalisti - taitavasti, rohkeasti, yhdessä.  Asiakkaitamme ovat osakkaamme - suomalaisia vientiteollisuusyrityksiä ja energiayhtiöitä. Tuotamme energiaa asiakkaidemme tarpeisiin vesi-, lämpö- sekä ydinvoimalla. www.pohjolanvoima.fi.

Kuvassa Juha Vuolteenaho