Uutinen

 
 

Mussalon voimalaitos Kotkassa puretaan - säätövoimaa poistuu pysyvästi

Pohjolan Voiman Kotkan Mussalossa sijaitseva voimalaitos puretaan. Sen myötä poistuu lopullisesti 300 megawattia säätövoimaksi soveltuvaa lauhdevoimaa.

Maakaasukäyttöisen Mussalon voimalaitoksen toiminta lopetettiin vuoden 2013 alussa kannattamattomana. Voimalaitos on päätetty purkaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Mussalon voimalaitoksen purkaminen kannattamattomana vähentää pysyvästi 313 megawattia sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen soveltuvaa kapasiteettia ennenaikaisesti, sillä nykyisessä toimintaympäristössä maakaasulauhdevoimalaitoksella ei ole tulevaisuutta.  

Energiapolitiikan tuettava säätövoiman riittävyyttä

-       Mussalon lisäksi Suomesta on ilmoitettu poistuvaksi vuoteen 2016 mennessä jo yhteensä 1400 megawattia säätövoimaksi ja tehoreserviksi soveltuvaa lauhdevoimaa. Energiapolitiikan pitäisi tukea säätövoiman riittävyyden ja omavaraisuuden tavoitteita ja sitä, että jatkossa säätövoimaksi kelpaavaa sähkön tuotantokapasiteettia ei poistuisi ennenaikaisesti. Suomessa tarvitaan jatkossa selvästi nykyistä enemmän säätövoimaa sään mukaan vaihtelevan tuotannon kasvaessa, sanoo Pohjolan Voima Oy:n toimitusjohtaja Lauri Virkkunen. 

-       Energiapolitiikka on maakaasun suhteen muuttunut nopeasti. Maakaasu nähtiin kymmenen vuotta sitten Suomen energiapolitiikassa hyvänä vaihtoehtona. Maakaasun hinta on kuitenkin pysyvästi kivunnut liian korkeaksi, jotta sähkön tuotanto olisi kannattavaa. Yhteiskunnan energia- ja ilmastopoliittiset päätökset ovat myös olleet maakaasulle polttoaineena kielteisiä, sanoo Pohjolan Voima Oy:n lämpövoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja Petri Hurri.

Maakaasun kilpailukyky energiantuotannossa on heikko korkean hinnan ja joustamattoman hinnoittelurakenteen vuoksi. Mussalon voimalaitoksen kannattavuutta heikensi myös voimalaitoksen muuttuminen pelkästään sähköä tuottavaksi lauhdevoimalaitokseksi vuonna 2007, kun kaukolämmön paikallinen toimitussopimus päättyi.

Mussalon voimalaitoksen purkaminen aloitetaan kesällä 2014. Voimalaitosrakennukset puretaan maapinnan tasolle. Voimalaitosalueelle jäävät konttori- ja huoltorakennukset sekä kytkinkenttä. Purkutyöt on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Mussalon voimalaitokseen kuuluva Mussalo1 -hiilivoimalaitos valmistui vuonna 1966. Mussalo 2 valmistui vuonna 1973 alun perin öljykäyttöiseksi. Vuonna 1985 laitokseen lisättiin maakaasupoltto ja vuonna 1995 siihen yhdistettiin uusi kaasuturbiinilaitos.

Lisätietoja:

Lauri Virkkunen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy, puh. 09 6930 6500
Petri Hurri, johtaja, lämpövoima, Pohjolan Voima Oy, puh. 050 3133 231
Mikko Kurki, toimitusjohtaja, Mussalon Voima Oy, puh. 0500 890 221