Uutinen

 
 

Pohjolan Voima toimeenpanee strategiaansa kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Kesällä 2019 hyväksytyssä uudessa strategiassa Pohjolan Voima määritteli tavoitteekseen luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Strategian keskeiset teemat ovat markkinaehtoisesti kohti hiilidioksidineutraalisuutta, säätökyvyllä kilpailuetua ja omaisuuden hoidon huippuosaajaksi.

Strategian toteuttaminen on nyt alkanut. Yhtenä osana strategian toteuttamista Pohjolan Voima tarkastelee ja arvioi nykyistä toimintamallia, organisaatiorakenteita, strategisia kyvykkyyksiä ja avaintehtäviä. Alustavasti suunniteltuja uudelleen järjestelyjä tarkastellaan Pohjolan Voima -konsernin emoyhtiössä Pohjolan Voima Oyj:ssä yhdessä henkilöstön kanssa yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä. Työnantajan alustavat suunnitelmat saattavat johtaa henkilömäärän vähenemiseen enintään kuudella (6) henkilöllä. 

Lisätietoja:

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056

Riitta Larnimaa, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466