Uutinen

 
 

Pohjolan Voima uudistaa organisaatiotaan prosessiohjautuvaksi

Kesällä 2019 hyväksytyssä uudessa strategiassa Pohjolan Voima määritteli tavoitteekseen luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Strategian keskeiset teemat ovat markkinaehtoisesti kohti hiilidioksidineutraalisuutta, säätökyvyllä kilpailuetua ja omaisuuden hoidon huippuosaajaksi.

Osana strategian toteuttamista Pohjolan Voima tarkastelee ja arvioi nykyistä toimintamallia, organisaatiorakenteita, strategisia kyvykkyyksiä ja avaintehtäviä. Toimintaa kehitetään enenevästi prosessiohjautuvaan suuntaan.

Pohjolan Voima -konsernin emoyhtiössä Pohjolan Voima Oyj:ssä suunniteltuja uudelleen järjestelyjä tarkasteltiin yhdessä henkilöstön kanssa yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä, joka päättyi 13.12.2019. Päätettyjen muutosten seurauksena henkilömäärä vähenee neljällä henkilöllä.  

Lisätietoja:

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056
Riitta Larnimaa, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466