Uutinen

 
 

Laanilan Voiman biovoimalaitoksen uusi varakattila otettiin käyttöön

Laanilan Voiman Oulussa Laanilan tehdasalueella sijaitsevan biovoimalaitoksen uusi varavoimakattila on otettu normaalin tuotantokäyttöön. Noin 3,2 miljoonan euron investoinnissa vanha öljykattila korvattiin uudella. Samalla voimalaitoksen päästöt vähenevät.

Uutta kattilaa käytetään niin sanottuna vara- ja huippukattilana tehdasalueen prosessihöyryn tuotannossa. Sitä käytetään myös kaukolämmön lisäkapasiteettina Oulun kaupungille. Varavoimakattilan teho on 50 megawattia.

-       Muutostöissä elinkaarensa päähän tullut vanha öljykattila vaihdettiin uuteen. Keväällä alkanut projekti on sujunut aikataulussaan. Ensitulet kattilaan sytytettiin 10.11.2015. Uuden kattilan koekäyttö sujui ongelmitta ja tuotannollinen käyttö on nyt alkanut suunnitellusti, toteaa Laanilan Voiman toimitusjohtaja Pekka Törmänen

Valmiina kiristyviin ympäristövaatimuksiin

Investoinnilla varaudutaan teollisuuspäästödirektiivin (IED, Industrial Emissions Directive) kiristyviin päästövaatimuksiin.

-       Kattilan vaihto mahdollistaa varavoimakattilan polttoaineen vaihdon raskaasta polttoaineesta kevyeen polttoöljyyn sekä käyttämään tuotantoprosesseista ylijäävän prosessikaasun polttoaineena. Tämä merkitsee entisestään väheneviä päästöjä ja parantaa laitoksen energiatehokkuutta sekä käyttövarmuutta mahdollisten häiriöiden varalle, sanoo Pekka Törmänen.

Laanilan Voiman voimalaitoksella tehtiin kesällä myös laajan vuosihuollon yhteydessä muutostöitä, jotka vähentävät bio-voimalaitoksen päästöjä. Vuosihuollossa huollettiin voimalaitoksen pääkattilat apujärjestelmineen. Pyroflow-kattilan sähkösuodattimeen asennettiin uusi lisäkenttä. Vuosihuollossa uudistettiin myös voimalaitoksen toinen 110 kilovoltin päämuuntaja.

Lisätietoja:
Pekka Törmänen, toimitusjohtaja, Laanilan Voima Oy, puh. 010 478 6656 

Laanilan biovoimalaitos Laanilan tehdasalueella Oulussa on Pohjolan Voiman tytäryhtiön Laanilan Voima Oy:n voimalaitos, joka tuottaa lämpöä ja sähköä Kemiran Oulun tehdasalueen yrityksille sekä Oulun Energialle. Laanilan Voiman henkilöstö käynnissäpitää myös Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitosta. Laanilan biovoimalaitos käyttää pääpolttoaineinaan turvetta ja puupolttoaineita.