Uutinen

 
 

Melon vesivoimalaitoksen peruskunnostus valmistui Kokemäenjoella

Pohjolan Voiman Melon vesivoimalaitoksen peruskunnostus Kokemäenjoella on valmistunut. Peruskunnostus tehostaa säätövoiman tuotantoa ja lisää energiatehokkuutta sekä voimalaitoksen käyttöikää.

Melon vesivoimalaitoksen tänä vuonna peruskunnostettu 2. kone on otettu tuotannolliseen käyttöön ja peruskunnostusprojekti valmistunut. Voimalaitoksen 1. kone peruskunnostettiin vuotta aiemmin, loppuvuonna 2014.

-        Peruskunnostusprojekti on sujunut suunnitelmien mukaan ja aikataulussaan. Työt 2. koneella aloitettiin elokuun alussa, koekäyttö alkoi lokakuussa, ja peruskunnostettu kone on nyt saatu tuotannolliseen käyttöön. Molemmat peruskunnostetut koneistot ovat entistä energiatehokkaampia ja tuovat voimalaitokselle merkittävästi lisää tehokkaita tuotantovuosia, kertoo kehityspäällikkö Juha Kähkölä Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima Oy:stä.

Lisää säädettävyyttä ja energiatehokkuutta

Peruskunnostus lisää voimalaitoksen sähköntuotannon säädettävyyttä ja mahdollisuutta tuottaa tuotannon ja kulutuksen vaihteluita tasapainottavaa niin sanottua säätösähköä, jota Suomessa tarvitaan yhä enemmän säiden mukaan vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyessä. Uudistetut laitteistot ovat myös entistä energiatehokkaampia.

-        Peruskunnostettua voimalaitosta voidaan entistä tehokkaammin ja luotettavammin käyttää vastaamaan nopeisiin sähköntuotannon tarpeen vaihteluihin säätösähköä tuottamalla. Sijainniltaan Melo soveltuu hyvin säätösähkön tuotantoon lähellä sijaitsevien vesivarastoina toimivien järvien ansiosta, sanoo Juha Kähkölä.

-        Uudet energiatehokkaat generaattorit ja staattorit myös lisäävät laitoksen energiatehokkuutta. Ne pienentävät sähköntuotannon häviöitä ja lisäävät tuotetun sähkön määrää, vaikka laitoksen teho ei peruskunnostuksessa kasvanut, Juha Kähkölä toteaa.

Peruskunnostuksessa uusittiin voimalaitoksen generaattoreiden staattorit sekä modernisoitiin sähkö- ja automaatiojärjestelmät ja turbiinin hydrauliikka. Lisäksi voimalaitoksen toinen päämuuntaja uusittiin kesällä 2015. Peruskunnostustyömaalla työskenteli keskimäärin 15 henkilöä.

Pohjolan Voima peruskunnostaa vesivoimalaitoksiaan ennakoivasti 15 - 20 vuoden välein. Iijoella perusparannettiin neljä voimalaitosta vuosina 2005 - 2013. Melon vesivoimalaitoksen kaksivuotisen peruskunnostuksen jälkeen modernisoidaan Kemijoen Isohaaran vesivoimalaitoksen automaatio vuosina 2016 - 2017.

Lisätietoja: Kehityspäällikkö Juha Kähkölä, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 622

PVO-Vesivoima Oy on sähköä tuottava yhtiö, joka kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. Yhtiö käyttää ja ylläpitää vesivoimalaitoksia Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on noin 1,7 terawattituntia vuodessa.