Uutinen

 
 

Hämeenkyrön Voima investoi kierrätyspolttoaineen päästömittauksiin ja vastaanottoon

Hämeenkyrön Voima investoi biovoimalaitoksellaan tarkkoihin päästömittauksiin sekä kierrätyspolttoaineen vastaanottoon. Alustavan suunnitelman mukaan kierrätyspolttoaineen käyttö täydennyspolttoaineena voisi alkaa syksyllä 2016.

Pohjolan Voiman ja Leppäkosken Sähkön omistama Hämeenkyrön Voima rakentaa biovoimalaitokselleen kierrätyspolttoaineen vastaanottolaitteiston ja asentaa aiempaa tehokkaamman päästöjen mittauslaitteiston. Vastaanottolaitteiston toimittaa Raumaster Oy.

-        Uusi vastaanottolaitteisto tarvitaan, jotta ympäristöluvan saanut kierrätyspolttoaineen käyttö voimalaitoksen täydennyspolttoaineena voidaan aloittaa. Nykyisten biopolttoainesiilojen viereen rakennetaan uusi annostelusiilo, josta kierrätyspolttoainetta voidaan annostella muun polttoaineen joukkoon oikeassa suhteessa, kertoo Hämeenkyrön Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tervo.

-        Rakennustyöt alkavat huhti - toukokuussa ja laitteiston asennukset tehdään kesän aikana. Laitteiston testaus ja käyttö alkavat aikataulun mukaan lokakuussa.

 

Vähemmän päästöjä ja entistä tarkempia päästömittauksia

Kierrätyspolttoaineen käyttö täydennyspolttoaineena on saanut ympäristöluvat. Kierrätyspolttoaineiden käyttö tiukentaa voimalaitoksen päästövaatimuksia. 

-        Hankkeen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöasioihin. Investoimme aiempaa tarkempaan savukaasujen mittaukseen, jotta voimme varmistua tiukkojen päästörajojen saavuttamisesta. Uusien täydennyspolttoaineiden osuus polttoainevalikoimassa on noin 15 - 20 prosenttia. Niiden käyttö vähentää voimalaitoksen kokonaispäästöjä entisestään, toteaa Jarmo Tervo.

-        Lähialueelta saatavat kustannustehokkaat energialähteet edistävät paikallisen kaukolämmön tuotannon kilpailukykyä ja ympäristövastuullisuutta, sanoo Leppäkosken Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen.

-        Metsä Board käyttää yli 80 prosenttia Hämeenkyrön Voiman tuottamasta energiasta. Siksi meille on ensiarvoisen tärkeää, että voimalaitoksen polttoainehankinta on kestävällä pohjalla. Kustannustehokas ja vastuullinen energiantuotanto tukee Kyron tehtaan kilpailukykyä, Metsä Boardin Kyron tehtaan johtaja Timo Tuomisto sanoo.

Hämeenkyrön Voima nostaa täydennyspolttoaineiden osuutta biovoimalaitoksellaan parantaakseen sen energiantuotannon kilpailukykyä. Biopolttoaineet säilyvät voimalaitoksen pääpolttoaineina.

Alueellisilta valmistajilta ostettava hyvälaatuinen kierrätyspolttoaine valmistetaan erilliskerätystä kaupan ja teollisuuden lajitellusta energiajakeesta sekä rakennuksilta puretusta puusta, joka soveltuu hyvin energiantuotantoon.

Lisätietoja: Jarmo Tervo, toimitusjohtaja, Hämeenkyrön Voima Oy, puh. 050 3133 308.

Hämeenkyrön Voima on Pohjolan Voima Oy:n ja Leppäkosken Sähkö -konserniin kuuluvan DL Power Oy:n omistama yhtiö, jonka biovoimalaitos Hämeenkyrössä Metsä Board Kyron tehdasalueella valmistui vuonna 2012. Voimalaitos tuottaa lämpöä 55 megawatin teholla Metsä Board Kyron kartonki- ja paperitehtaan prosessilämmöksi ja kaukolämmöksi Leppäkosken Sähkön asiakkaille sekä sähköä 12 megawatin teholla.