Uutinen

 
 

Kuntaliitto palkitsi Lappeenrannan ilmastotyöstä – Kaukaan Voima mukana energiayhteistyössä

Lappeenrannan kaupunki palkittiin Kuntien ilmastokonferenssissa pitkäjänteisestä ilmastotyöstä. Tuloksia on saatu aikaan nimenomaan yhteistyöllä, Kuntaliitto korosti palkinnon perusteluissa. Kumppaneita ovat mm. Lappeenrannan Energia ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Yksi Lappeenrannan kumppaneista on Pohjolan Voiman ja Lappeenrannan Energian omistama Kaukaan Voima.

”Vaikuttavin ja näkyvin tulos Lappeenrannassa on saatu metsäteollisuuden ja kaupungin energiantuotantoyhteistyöllä, jossa kaupungin kaukolämmön tuotanto muuttui biopolttoainepohjaiseksi”, Kuntaliiton palkintoperusteluissa kuvataan.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos tuottaa Lappeenrannan Energialle kaukolämpöä ja sähköä sekä prosessihöyryä ja sähköä Kaukaan tehtaille. 

Lappeenrannan alueen kaukolämmöntuotannon päästöt ovat vähentyneet biovoimalaitoksen ansiosta merkittävästi. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen polttoaineista noin 80 prosenttia on hiilidioksidineutraaleja puuperäisiä polttoaineita.  Biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan mm. kuorta, kantoja ja metsätähdettä.