Uutinen

 
 

Pohjolan Voima ei esitä koskiensuojelulain kumoamista

Pohjolan Voima ei aja koskiensuojelulain kumoamista eikä ole hävittämässä rakentamattomia koskia. Molempia väitteitä esiintyy Kollaja-keskustelun yhteydessä. Kumpikaan ei pidä paikkaansa.

Pohjolan Voima esittää, että koskiensuojelulakia päivitettäisiin tiukoin kriteerein. Vesivoimaa voitaisiin lisärakentaa jo rakennetuista vesistöissä silloin, kun se on mahdollista niin, että koskien ominaispiirteet säilyvät eikä kalojen ja muiden eliöiden liikkuminen esty.

Yhtään uutta koskea ei siis oltaisi valjastamassa voimantuotantoon. Koskiensuojelulakia ei olla kumoamassa.

Koskiensuojelulaki sisältää tällä hetkellä luettelon vesistöistä, joissa vesivoiman rakentaminen kaikissa muodoissaan on kategorisesti kiellettyä. Kielto koskee myös koneistojen asentamista olemassa oleviin patoihin, vaikka ympäristövaikutuksia ei olisi.

Kollajan mahdollinen rakentaminen edellyttäisi koskiensuojelulain päivittämistä edellä mainituin tiukoin kriteerein. Koskiensuojelulain vesistöluetteloa ei ole tarpeen avata, sillä yhtään uutta koskea ei Kollaja-hankkeen vuoksi olla rakentamassa. Luvituksen aikana viranomainen arvioisi, onko hanke toteutettavissa siten, että kriteerit täyttyvät.