Uutinen

 
 

Porin Prosessivoima investoi nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöön varapolttoaineena

Porin Prosessivoima investoi voimalaitoksellaan Porin Kaanaan teollisuusalueella nesteytetyn maakaasun käyttöön voimalaitoksen energian tuotannon varapolttoaineena. Nesteytetty maakaasu korvaa heinäkuun puolivälissä varapolttoaineena aiemmin käytetyn raskaan polttoöljyn ja vähentää voimalaitoksen päästöjä.

Porin Prosessivoima investoi voimalaitoksen öljykattilan muutostöihin, jotka mahdollistavat siirtymisen nesteytetyn maakaasun käyttöön varapolttoaineena. Öljykattilan muutostyöt aloitettiin toukokuun alussa ja ne valmistuvat kesäkuussa 2016. Nesteytetty maakaasu korvaa varapolttoaineena käytetyn öljyn heinäkuun puolivälistä alkaen.

-       Kattilan muutostyöt ovat sujuneet tavoiteaikataulun mukaan ja kattilan koekäyttö alkaa heinäkuun alussa, kertoo Porin Prosessivoiman toimitusjohtaja Timo Mäki.

Varapolttoaineen osuus voimalaitoksen kokonaispolttoainemäärästä on noin 2 - 5 prosenttia. Voimalaitoksen pääpolttoaine on puu. Porin Posessivoima hyödyntää nesteytetyn maakaasun toimituksessa Kaanaan teollisuusalueelle Skangasin Porin LNG-teminaalista Tahkoluodosta rakennettua kaasuputkea.

LNG:n käyttö vähentää voimalaitoksen päästöjä

Varapolttoaineen muutos nesteytettyyn maakaasuun parantaa voimalaitoksen energian tuotannon hyötysuhdetta ja vähentää samalla yhtiön vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä noin 1 300 tonnia vuodessa, rikkipäästöjä (SOx) noin 23 000 kilogrammaa vuodessa, typpipäästöjä (NOx) noin 23 000 kilogrammaa vuodessa ja pienhiukkasia noin 1 000 kilogrammaa vuodessa. 

-       Olemme sitoutuneet alentamaan voimalaitoksen päästöjä tiukentuvien päästörajojen mukaisesti.  Nesteytetty maakaasu on ympäristön kannalta puhtaampi polttoaine kuin raskas polttoöljy ja pienentää voimalaitoksen päästöjä. LNG myös parantaa voimalaitoksemme luotettavuutta ja tehostaa voimalaitoksen energiantuotantoa, sanoo Timo Mäki.

Porin Prosessivoiman voimalaitos tuottaa energiaa Kaanaan ja Pihlavan alueen teollisuudelle sekä kaukolämpöä Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Laitoksen sähköteho on 65 megawattia. Porin Prosessivoima Oy on Pohjolan Voiman tytäryhtiö. 

Lisätietoja:

Timo Mäki, toimitusjohtaja, Porin Prosessivoima Oy, puh. 044 701 2170
timo.maki@porienergia.fi