Uutinen

 
 

Porin Prosessivoima energiantuotannon ensimmäisenä uuteen energiatehokkuussopimukseen

Pohjolan Voiman tytäryhtiö Porin Prosessivoima oli energiantuottajista ensimmäinen, joka liittyi tänään allekirjoitettuun uuteen energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017 – 2025.

Porin Prosessivoima sai tänään allekirjoitetun elinkeinoelämän uuden energiatehokkuussopimuksen energiantuotannon toimenpideohjelman liittymissopimuksen numero 1. Yhteisessä energiatehokkuussopimusten allekirjoitustilaisuudessa Säätytalolla kutsuttuina paikalla olivat myös energiatehokkuussopimusten kuhunkin toimenpideohjelmaan ensimmäisinä liittyneet yritykset. 

Pitkäjänteistä energiatehokkuustyötä

Porin Prosessivoima on tehnyt energiatehokkuustyötä pitkäjännitteisesti ja ollut mukana jo aiemmissa energiatehokkuussopimuksissa. Yhtiö sai vuoden 2016 alussa myös energianhallintajärjestelmästään ISO 50 001 -sertifikaatin. 

-       Olemme tehneet energiatehokkuustyötä jatkuvan parantamisen periaatteella ja todenneet siitä olevan selvää hyötyä, sillä se vähentää energiahävikkiä ja lisää siten energiantuotannon tehokkuutta. Oli luontevaa, että päätimme nopeasti liittyä myös uuteen energiatehokkuusjärjestelmään heti kun tieto järjestelmästä tuli, toteaa Porin Prosessivoiman toimitusjohtaja Timo Mäki.  

Energiatehokkuussopimuksessa yritykset sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti ja raportoimaan siitä säännöllisesti.

Porin Prosessivoimassa etsitään aktiivisesti keinoja parantaa energiatehokkuutta asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

-       Viime aikoina olemme pystyneet lisäämään energiatehokkuuttamme muuan muassa käyttämällä teollisuuden hukkalämpöä voimalaitoksen lisäveden lämmitykseen. Lisäksi olemme onnistuneet vähentämään polttoprosessissa syntyvässä lentotuhkassa palamattomien ainesosien osuutta Pyroflow-kattilassamme, kuvaa Timo Mäki.

Kauden 2017 – 2025 energiatehokkuussopimukset koskevat elinkeinoelämää (teollisuus, energia-ala, yksityinen palveluala), kiinteistöalaa, kunta-alaa ja lämmityspolttonesteiden jakelua. Uusi sopimuskausi kattaa vuodet 2017–2025 ja jatkaa päättyvää kautta 2008–2016.

Lisätietoja:

Timo Mäki, toimitusjohtaja, Porin Prosessivoima Oy, puh. 044 701 2170 

Porin Prosessivoiman biovoimalaitos tuottaa energiaa Kaanaan ja Pihlavan alueen teollisuudelle sekä kaukolämpöä Pori Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Laitoksen sähköteho on 65 megawattia. Porin Prosessivoima Oy on Pohjolan Voiman tytäryhtiö