Uutiset ja tiedotteet

 
 
 
 
6.3.2019

Raasakan kalatien rakennussuunnittelua täsmennetään

Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnitelmia täsmennetään Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimassa Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa. Suunnitelmissa on havaittu lisäsuunnittelua vaativia kohtia. Raasakan kalatien...

Lue lisää
4.3.2019

Lue vuoden ensimmäinen uutiskirjeemme

Sidosryhmäuutiskirjeessämme aiheena on energia ja ilmastonmuutos, jota kommentoivat Sitran Mari Pantsar ja Energiateollisuuden Jukka Leskelä. ET:n selvityksen perusteella vesivoiman merkitys sähköjärjestelmässä kasvaa. Kerromme...

Lue lisää
1.3.2019

Uutta blogissamme: Tuotannon päättyminen haastaa ja kasvattaa

PVO-Lämpövoima Oy:n Kristiinankaupungin ja Pori Tahkoluodon voimalaitosten tuotantopäällikkö Heli Nevala kertoo tuoreessa blogikirjoituksessaan, millaista on arki elinkaarensa päässä olevilla voimalaitoksilla. Lue Helin blogi...

Lue lisää
28.2.2019

Pohjolan Voima Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018

Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto jatkui normaalilla tasolla. Teollisuuden Voima ja laitostoimittajakonsortion yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat voimaan maaliskuussa OL3 EPR -projektin loppuunsaattamista ja kiistoja...

Lue lisää
21.2.2019

Iijoen vanhan uoman rantojen pensaikkoja raivataan 2019 - 2021

PVO-Vesivoima Oy, Iin kunta sekä Pohjois- ja Etelä-Iin jakokunnat toteuttavat yhdessä Iissä Raasakan säännöstelypadon alapuolisen Iijoen vanhan uoman kunnostushanketta, jossa yhtenä osana on alueen ympäristöhoidon ja...

Lue lisää