Uutiset ja tiedotteet

 
 
 
 
4.9.2018

OL3:n digitaalisuus on globaalistikin edistyksellinen

Teollisuuden Voiman OL3-laitosyksikkö on yksi maailman edistyksellisimmistä ydinvoimaloista. Tuotannon hallintaa, automaatiota, datan keruuta ja hyödyntämistä, itsediagnostiikkaa ja turvallisuusjärjestelmiä on kehitetty ja testattu...

Lue lisää
30.8.2018

Lue PVO-Vesivoiman uutiskirje 2/2018

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoiman uutiskirje 2/2018 on ilmestynyt. Tuoreessa uutiskirjeessä esillä ovat mm. kesän poikkeuksellinen kuivuus, meneillään oleva Iijoen Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja...

Lue lisää
27.8.2018

Bioenergian tutkimusta ja tuulivoiman pioneerityötä

2000-luvun alussa Pohjolan Voimassa tutkittiin paljon bioenergiaa ja sen tuotantoon liittyviä asioita. Tutkittiin mm. ruokohelpin käyttöä, metsähakkeen hankintatekniikoita ja hyödyntämistä, myöhemmin biohiiltä. Konserni teki myös...

Lue lisää
24.8.2018

Pohjolan Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018

Pohjolan Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto jatkui normaalilla tasolla. Teollisuuden Voima ja laitostoimittajakonsortion yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat voimaan maaliskuussa...

Lue lisää
23.8.2018

Raasakan voimalaitoksen tausta-alueella raivataan vesaikkoa

Iissä Raasakan voimalaitoksen yläaltaan maapatojen tausta-alueen kuivatusojien vesakonraivaustyö PVO-Vesivoima Oy raivaa vesaikkoa koneellisesti Raasakan voimalaitoksen yläaltaan maapatojen taustaojilla, jotka on sovittu...

Lue lisää