Uusi voimalaitosyksikkö käyttöön Harjavallassa

 
 

 

Länsi-Suomen Voiman uusi voimalaitosyksikkö Harjavallassa käynnistettiin syyskuussa. Uusi yksikkö parantaa laitoksen tehoa, Kokemäenjoen virran säännöstelyä ja virkistyskäyttöä sekä tulvariskin hallintaa.

Länsi-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtaja Pekka Pollari painottaa, että kyse ei ole pelkästään uudesta koneyksiköstä vaan voimalaitoksen laajemmasta uudistushankkeesta. Seuraavaksi Harjavallassa peruskorjataan vanhat konelinjat.

– Projektin on määrä valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä, minkä jälkeen energiaa tuotetaan täysin uudistetulla voimalaitoksella, Pollari iloitsee.

Sen jälkeen laitoksen vuosittain tuottama energiamäärä kasvaa 390 GWh:sta 430 GWh:iin eli noin 10 prosenttia. Vuonna 2013 käynnistyneen rakennushankkeen hinnaksi tulee noin 40 miljoonaa euroa.

Investointi on poikkeuksellinen, sillä edellisistä merkittävistä vesivoimakapasiteetin lisäyksistä Suomen jokiin on kulunut jo yli 15 vuotta.

Uudistuksella "top kymppiin"

Uusiutuvien energiamuotojen eli tuuli- ja aurinkoenergian kasvattaessa osuuksiaan, kotimaista vesivoimaa tarvitaan yhä enemmän energiatalouden säätövoimana.

– Uudistusten myötä Harjavalta nousee 110 megawatin kokonaistehollaan Suomen vesivoimalaitosten top kymppiin Imatran ja Kemijoen laitosten kintereille, Pollari arvioi.

Tuotannon lisäksi Kokemäenjoen virtaaman säännöstelymahdollisuus paranee. Tulvariskin hallinta on tärkeää, koska joen alajuoksulla sijaitseva Porin kaupunki on Suomen suurin yksittäinen tulvariskialue.

Kaikki työvaiheet kuvataan

Harjavallan projekti on edennyt harvinaisen jouhevasti.

– Lupa sai lainvoiman alle vuodessa, koska hankkeesta ei tehty yhtään valitusta. Lisäksi yhtiössä on tehty ripeitä päätöksiä, ja yhteistyömme viranomaisten ja paikallisten kanssa natsannut kohdilleen, Pollari summaa.

Myös jokirakentamiseen liittyvät kala-asiat saatiin sovittua yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten kalastajien kanssa. Remontin yhteydessä voimalaitokselle on rakennettu tilat kalahautomoa varten.

Länsi-Suomen Voima on tiedottanut projektin vaiheista mahdollisimman avoimesti muun muassa yhtiön Twitter-tilillä.

– Meillä on esimerkiksi sellainen periaate, että kaikki työvaiheet kuvataan ja valvojiemme ottamia valokuvia jaetaan ahkerasti, Pollari kertoo.

Missä mennään?

  • Harjavallan voimalaitos käynnistettiin vuonna 1939.
  •  
    Rakennushanke tuli ajankohtaiseksi, koska vanhat koneyksiköt alkoivat lähestyä elinkaarensa loppua.
  • Ilmastonmuutoksen myötä sääilmiöt ovat kärjistyneet: talvella ohijuoksutettavaa vettä on yhä enemmän, kesäisin vähäisetkin virtaamat vähenevät.
  • Peruskorjauksella haluttiin kääntää laitoksen pienentynyt tuotto kasvuun.
  • Uuden voimalaitosyksikön rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2014.
  • Lokakuussa 2014 työmaapato romahti, mutta työmaan aikataulua on kurottu kiinni.
  • Hankkeesta tietoa yhtiön verkkoivuilla tai twitterissä tunnuksella @harjavaltahydro.

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima omistaa Länsi-Suomen Voimasta 19,9 prosenttia.