Pohjolan Voima peruskunnostaa Jumiskon vesivoimalaitoksen vuonna 2021

 
 

Jumiskon vesivoimalaitos pähkinänkuoressa:

 

- Valmistumisvuosi 1954

- Kalliovoimalaitos

- 1 Francis-turbiini

- Putouskorkeus 96 m

- Rakennusvirtaama 36 m3/s

- Keskivirtaama 14 m3/s

- Teho 25,8 MW

 
 
 

Investointi lisää Jumiskon voimalaitoksen tehoa ja energiatehokkuutta sekä parantaa mahdollisuutta tuottaa muuta uusiutuvaa tuotantoa tukevaa kotimaista säätövoimaa

Jumiskon vesivoimalaitosPohjolan Voima peruskunnostaa Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitoksen keväällä ja kesällä 2021. Peruskunnostuksessa uusitaan 1950-luvulta peräisin oleva voimalaitoksen turbiini sekä käyttöikänsä päähän tulleet sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Lisäksi huolletaan voimalaitoksen generaattori.

Peruskunnostuksella lisää energiatehokkuutta

Investointi lisää Jumiskon voimalaitoksen kykyä tuottaa tehokkaasti säätövoimaa, jota tarvitaan sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoima kumppaniksi. Ajanmukaiset laitteistot myös lisäävät voimalaitoksen energiatehokkuutta.

- Investoinnissa korvaamme alkuperäisen, vuonna 1982 kunnostetun juoksupyörän kokonaan uudella turbiinilla. Moderni tekniikka lisää voimalaitoksen tehoa noin 1,5 megawattia ja sähkön tuotantoa noin 6 gigawattituntia vuodessa. Samalla turbiinin hyötysuhde paranee ja energiatehokkuus lisääntyy noin 6 prosenttia, toteaa PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Voimalaitoksen uuden turbiinin toimittajaksi on valittu tsekkiläinen ČKD Blansko Holding, a.s.

Modernit laitteistot parantavat kunnonvalvontaa ja säätömahdollisuuksia

Uusinta teknologiaa olevat sähkö- ja automaatiojärjestelmät turvaavat voimalaitoksen tuotanto- ja säätökykyä seuraavat 15 - 20 vuotta. Uudet järjestelmät tuottavat aiempaa yksityiskohtaisempia kunnon- ja käytönvalvontatietoja ja parantavat säätömahdollisuuksia.

- Modernien laitteistojen ansiosta pystymme tehostamaan käytönvalvontaa. Myös varaosien ja vikakorjausten saatavuus paranee. Peruskunnostuksessa vaihdamme 1980-luvulta peräisin olevat automaatio- ja käytönvalvontajärjestelmän sekä uusimme sähköjärjestelmät, Juha Kähkölä kuvaa.

Virkistyskäytön turvaaminen on tärkeä tavoite

Peruskunnostuksen yhteydessä korjataan ja huolletaan myös Jumiskon järvialueilla olevien säännöstelypatojen betonirakenteita ja puhdistetaan kiviaineksesta tavallisesti veden alla olevien, voimalaitokseen johtavien tunneleiden suuaukot.

Jumiskon voimalaitoksen käytössä alueen vesistön virkistyskäytön huomioon ottaminen on tärkeää. Tavoitteena on, että peruskunnostus ei vaikuta järvien normaaleihin vedenkorkeuksiin.

Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostus on osa Pohjolan Voiman systemaattista voimalaitosten peruskunnostusohjelmaa. Modernisointien ansiosta vesivoimalaitokset saavat vuosikymmeniä lisää käyttöikää. Vesivoiman tuottamaa joustavaa sähköntuotantoa tarvitaan kasvavan tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle. Näin uusiutuva vesivoima torjuu ilmastonmuutosta ja mahdollistaa Suomen siirtymistä päästöttömään energiajärjestelmään.

Jumiskon vesivoimalaitoksen omistaa Pohjolan Voiman tytäryhtiö PVO-Vesivoima Oy, joka tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Twitter: @PVOVesivoima

Katso myös: Tutustu Jumiskoon virtuaalisesti

Tutustu Jumiskon vesivoimalaitokseen ja siiheen liittyvään vesistöön virtuaalisesti 360-kuvien avulla nettisivuillamme