Vastuullinen energiamurros

 
 

Pohjolan Voima on pitänyt vastuullista, hallittua energiamurrosta ja -tulevaisuutta esillä vuodesta 2014 lähtien. Tästä pääset tutustumaan asian käsittelyyn eri vaiheissa.

Energiamurros on jo täällä

Energiamurros muokkaa energiajärjestelmän perusteita nopeasti ja peruuttamattomasti. Niin on jo tapahtunut. Voimalaitoksia ajetaan alas ennen aikojaan. Uusia ei ole järkevää rakentaa alhaisen sähkönhinnan takia. Sitä on energiamurros: tuotantotehon katoamista, tuontiriippuvuuden kasvua, energiajärjestelmän vakauden vaarantumista.

Halpa sähkö on monella tavalla hyvä asia. Energiajärjestelmälle se kuitenkin aiheuttaa ongelmia.

Markkinasähkö vuoden 2004 tasolla

Energiateollisuuden tilastojen mukaan markkinasähkö on Suomessa ollut nykyistä halvempaa viimeksi vuonna 2004. Investointeja on siksi lykätty.

Sähkö halpa hinta pohjoismaisilla energiamarkkinoilla johtuu

  • heikon taloustilanteen vuoksi pienentyneestä sähkön kulutuksesta,
  • runsaasta norjalaisesta ja ruotsalaisesta vesivoimasta sekä
  • tukijärjestelmistä, joita on luotu varsinkin tuulivoiman tuotannolle.

Tuotantotehoa poistuu 1,5 ydinvoimayksikön verran

Vanhoja laitoksia – jotka eivät vielä ole tulleet käyttöikänsä päähän - on purettu ja ollaan purkamassa. Lyhyessä ajassa Suomesta on poistumassa noin 2500 MW sähkötehoa. Tämä vastaa puolentoista suuren ydinvoimalaitosyksikön tehoa.
Seuraavaksi kannattavuushaasteen kohtaa suomalaisen energiajärjestelmän ylpeydenaihe, tehokas lämmön ja sähkön yhteistuotanto. Se on korvautumassa erillisellä lämmöntuotannolla.

Jos kehitys sähkömarkkinoilla jatkuu samansuuntaisena, myös ydinvoima saattaa kohdata samat haasteet. Ruotsissa näin on jo käynyt, kun käytössä olevia reaktoreita suljetaan ennenaikaisesti.

Tehoa ja säätökykyä tarvitaan

Uusiutuvan energian tuotannon määrä kasvaa ennusteiden mukaan lähivuosina nopeasti. Se on hyvä asia. Se tuo kuitenkin mukanaan myös koko energiajärjestelmää koskevia ongelmia, jotka on ratkaistava.

Kotimainen tuotanto ei enää riitä kattamaan sähkönkulutusta, vaan olemme riippuvaisia sähkön tuonnista. Riippuvuus tuonnista kasvaa, mutta siirtoyhteydet rajoittavat sähkön siirtämistä maasta toiseen.

Sähköjärjestelmään tarvitaan sitä enemmän säätökykyä, mitä enemmän sään mukaan vaihteleva tuotanto kasvaa. Kun tuotannon ja kulutuksen on joka hetki vastattava toisiaan, kulutushuipuissa tarvitaan säätötehoa. Nyt sähköjärjestelmän kotimainen säätökyky on heikko.

Energiamurros Suomelle isompi haaste kuin naapureille

Energiamurros on Suomen energiajärjestelmälle suurempi haaste kuin naapureille. Ruotsissa ja Norjassa on runsaasti vesivoimaa. Ne voivat käyttää sitä sekä perus- että säätövoimana.

Saksan turvana ovat kotimainen hiili ja sähköverkon hyvät yhteydet kaikkiin naapurimaihin.

Teollisuus tarvitsee teollista energiatuotantoa

Suomalainen teollisuus tarvitsee teollista energiantuotantoa. Talouden ja hyvinvoinnin on vaikea kasvaa maassa, jossa sähkön saatavuus nojautuu tuontiin.

Energiajärjestelmän toiminta voidaan taata viisaalla sääntelyllä. Viisas sääntely varmistaa, että energiaa on käytettävissä kaikissa olosuhteissa, energiajärjestelmä on tehokas ja ympäristövaikutukset ovat pienet. Se on johdonmukaista, pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.

Tiivis vuoropuhelu on edellytys hallitulle energiamurrokselle

Energia-alan sidosryhmien välinen vuoropuhelu on välttämätöntä, jotta hiilineutraali energiatulevaisuus toteutuu hallitusti. Muuten voi lopputuloksena olla energia-alan luovan tuhon sijaan pelkkä tuho. Energia-alan tehtävänä on huolehtia siitä, että vuoropuhelua käydään ja energiamurros toteutuu vastuullisesti. Energiajärjestelmämme on suuressa murroksessa. Nykyisestä järjestelmästä ei voida vain hypätä uuteen, vaan sinne on kuljettava.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Video: paneelikeskustelu, Rami Vuola, EPV Energia (YouTube, 1:22) 

Video: paneelikeskustelu, Teppo Säkkinen, Keskustanuoret (YouTube, 0:22)

Video: paneelikeskustelu (YouTube, 1:26)