Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto (CHP)

 
 

Yhteistuotanto on järkevä tapa tuottaa energiaa

Yhdistetyllä lämmön ja sähkön tuotannolla (CHP) on oma roolinsa. Sitä tarvitaan. CHP ei ole pahasta.

Yhdistetystä lämmön ja sähkön tuotannosta näyttää tulevan yksi energiamurroksen ”kärsijöistä.” Sitä uhkaa kannattamattomuus. Kuitenkin se on suomalaisen energiajärjestelmän ylpeyden aihe: tehokas, luotettava, monella tavalla järkevä. Mutta joissain puheissa se on paha.

Mikä on yhteistuotannon rooli?

Mikä on yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon rooli ylipäätään? Helenin toimitusjohtaja Pekka Manninen kuvasi tilannetta helmikuussa 2015. Oli talvipäivä, mutta ei kovaa pakkasta. Tuona päivänä energiankulutus Suomessa oli hieman yli 10 000 megawattia. Tuotantoa Suomessa oli runsaat 8 000 megawattia.

─ Tästä yhteistuotantona tuotettiin 41 %, kun teollisuus-CHP ja kaukolämpö-CHP lasketaan yhteen. Tuona talvipäivänä kaukolämpö huolehti vähän yli puolesta Suomen lämmittämisestä. Tästä lämmöstä 70─80 % oli peräisin yhteistuotannosta.

CHP:n rooli näkyy sekä sähkö- että lämmitysmarkkinoilla.

─ Tämä on win-win-tilanne. Yhteistuotanto on sähkö- ja lämmitysmarkkinoiden käytettävissä juuri silloin, kun meillä on kylmää ja talvi.

Kaukolämpö-CHP kaikkein tiukimmalla

Mitä sitten tapahtuu, jos osa CHP-tuotantokapasiteetista poistuu jollain aikavälillä? Pekka Manninen purki tilannetta kilpailukyvyn kautta. Olemassa olevasta tuotannosta suuri osa on vielä kilpailukykyistä, mutta ei enää kaikki.

Sähkömarkkinan tilanne ei muuttune helpommaksi. Kaikkein haastavimmassa asemassa on kaukolämpö-CHP. Sen on pärjättävä lämmitysmarkkinalla suhteessa kiinteistökohtaiseen lämmitykseen.

─ Näkymät ovat nyt sellaiset, että on vaikea löytää perusteita investoinneille yhteistuotantoon. Mitä tehdään, kun jokin laitos ikääntyy ja poistuu käytöstä? Jos edellytyksiä uuden CHP-laitoksen investointiin ei ole, siirrytään erilliseen lämmöntuotantoon.

CHP on kaukolämpöverkon sydän

Tähän ollaan jo menossa usealla paikkakunnalla Suomessa. Rakennetaan lämpökeskuksia CHP-laitosten sijaan. Pidemmän päälle kehitys alkaa rapauttaa kaukolämpöverkkoa.

─ Kaukolämpöjärjestelmä on varsin raskas järjestelmä investoinneiltaan ja ylläpidoltaan. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto on kaukolämpöjärjestelmän sydän ja järjestelmän taloudellisen kannattavuuden edellytys. Jos CHP:tä ei ole, koko kaukolämpöjärjestelmän merkitys ja olemassaolon oikeus alkaa liudentua, Pekka Manninen kuvasi.

Kaukolämpöverkko mahdollistaa myös
aurinko- ja geotermistä lämpöä

Jos CHP-laitokset jäävät pikkuhiljaa kannattamattomiksi, kaukolämpöjärjestelmä rapautuu. Järjestelmä taas mahdollistaa paljon asioita.

Esimerkiksi Helsingissä tuotetaan kesäaikaan puolet kaupungin tarvitsemasta lämpimästä käyttövedestä kaukojäähdytysjärjestelmän avulla kiinteistöistä kerätyllä aurinkopohjaisella lämmöllä, joka siirretään kaukolämpöverkkoon.

Myös geoterminen lämpö, jolla nähdään olevan tulevaisuudessa mahdollisuuksia, tarvitsee jotain siirtojärjestelmää. Silläkin tuotettava lämpö on vietävä jotenkin asiakkaille.

Pekka Manninen puhui Pohjolan Voiman sidosryhmäpäivässä 1.10. aiheesta Onko CHP pahasta?