Energiansäästöviikko Energiantuottaja on osa kiertotaloutta

 
 

Kierrätyspolttoaineiden käyttöä energiantuotannossa, tuhkan uusiokäyttöä maarakentamisessa, pyrkimystä jätteettömään energiantuotantoon. Siinä esimerkkejä Pohjolan Voiman yhtiöiden toimista osana kiertotaloutta.

Kierrätyspolttoainetta käytetään yhtenä polttoaineista neljässä Pohjolan Voiman voimalaitoksessa. Kierrätyspolttoainetta hyödyntävät Hämeenkyrön Voima, Porin Prosessivoima, Rauman Biovoima ja Alholmens Kraft Pietarsaaressa.

Kierrätyspolttoaine tarkoittaa kaupan ja teollisuuden erilliskerätystä energiajätteestä polttokelpoiseksi käsiteltyä ainesta. Käytännössä se on esimerkiksi paperia, pahvia, muovia ja rakennusten purkupuuta, jonka kierrätyspolttoaineen toimittaja silppuaa pieneksi. Biojätettä kierrätyspolttoaine ei sisällä.

Kierrätyspolttoaine korvaa osan muusta polttoaineesta

Kierrätyspolttoaineella korvataan rinnakkaispolttolaitoksissa osa muusta polttoaineesta. Esimerkiksi Hämeenkyrössä sitä käytetään täydennyspolttoaineena. Hämeenkyrössä tavoitteena on, että viidennes polttoaineesta on kierrätyspolttoainetta.

Kiertotalouden kannalta järkevää on, että jätettä voidaan hyödyntää vielä energialähteenä silloin, kun sitä ei voida hyödyntää muuten. Kierrätyspolttoaineen käyttö myös vähentää voimalaitosten kokonaispäästöjä entisestään.

Huomiota polttoaineiden kuljetusketjuun

Pohjolan Voima auditoi säännöllisesti polttoainetoimittajiaan varmistaakseen, että yhtiön polttoaineketju toimii vastuullisesti. Vuonna 2017 on auditoitu myös kierrätyspolttoaineen toimittajan toimintaa.

Auditoinneissa on tänä vuonna kiinnitetty huomiota erityisesti toimitusten kuljetusketjuun. Millaisia matkoja kierrätyspolttoainetta kuljetetaan voimalaitokselle? Millaisella kalustolla?

Sivutuotteet hyödynnetään tehokkaasti

Sähkön ja lämmön tuotannossa polttolaitoksilla syntyy lentotuhkaa, pohjatuhkaa ja osassa laitoksista myös kipsiä. Näille sivutuotteille on haettu hyötykäyttöä jo vuosia, ja siinä on onnistuttu hyvin.

Esimerkiksi vuonna 2016 Pohjolan Voiman voimalaitoksilla syntyvistä sivutuotteista käytettiin hyödyksi yli 95 % - ja sitä edellisenä vuonna yli 166 %. Yli sadan prosentin osuus johtuu siitä, että joinain vuosina tuhkaa käytetään myös välivarastosta.

Tavoitteena täysin jätteetön energiantuotanto

Rauman Biovoima Oy, Pohjolan Voiman tytäryritys, on edelläkävijä sivutuotteiden hyödyntämisessä. Sen tavoitteena on täysin jätteetön energiantuotanto.Rauman Biovoima käyttää kierrätyspolttoainetta

Yhtiö rahoittaa osittain EU:n komission tukemaa Circwaste-hanketta, jossa edistetään teollisuuden ja kotitalouksien jätteiden kierrätystä. Rauman Biovoima on mukana Lounais-Suomen aluehankkeessa, jossa voimalaitoksella syntyvää tuhkaa käytetään Sampaanalanlahden rakentamisessa.

Tuhkaa hyödynnetään sekä kentän täyttämisessä että pintarakenteissa. Sampaanalanlahti on ensimmäinen tämän mittakaavan projekti Suomessa.

Tuhkan hyötykäytössä paljon järkeä

Tuhkan käyttö säästää kaatopaikka- ja kuljetuskustannuksia sekä vähentää sitä kautta energiankäyttöä ja päästöjä. Lisäksi tuhkan hyötykäytöllä korvataan merkittävästi neitseellisen kiviaineksen käyttöä.

Merkittäviä ympäristövaikutuksia saadaan, kun kentän rakentamisessa sidosaineena käytetään tuhkaa sementin sijasta. Hiilidioksidipäästöt pienenevät. Energiantuotannon sivutuotteena syntyvää tuhkaa toivotaankin voitavan hyödyntää betonin sidosaineena tai korvaajana myös muussa rakentamisessa.